Home
Apothekers biologen
Pharmaciens biologistesalgemeen nieuwsicon

ALGEMEEN NIEUWSZoeken

ALGEMEEN NIEUWS  2020

--45
datumomschrijving
06/12/20Covid-19-vaccins: wat je moet weten - MediQuality
06/12/20Zolang ziekenhuisfinanciering deels via de artsenhonoraria verloopt, zal er nooit transparantie komen
06/11/20Sneltests in apotheken?
31/10/20Imec en UZ Leuven werken aan snelle covid-test
30/10/20BVAS: stel accreditering uit
30/10/20Excess COVID-19 Deaths: How Does the US Compare With Other Countries? (eg Belgium)
30/10/20Apothekers klaar voor coronatests in de officina
20/10/20US National Action Plan for Combating Antibiotic-Resistant Bacteria
19/10/20A linear prognostic score based on the ratio of interleukin-6 to interleukin-10 predicts outcomes in COVID-19
13/10/20Covid-19: een snellere diagnose met CRISPR-Cas9
13/10/20Biedt bestaande virusremmer favipiravir hoop voor coronapatiënten?
13/10/20Big data in de gezondheidszorg
13/10/20Update procedures Covid-19 op 1/10/2020
23/09/20COVID-19 : de triage- en afnamecentra in kaart - RIZIV
23/09/20Association Between Administration of Systemic Corticosteroids and Mortality Among Critically Ill Patients With COVID-19
23/09/20Coronavirus: zelftests niet langer verboden, maar het FAGG waarschuwt voor verkeerde interpretatie van het resultaat
23/09/20The COVID Vaccine Derby: A Guide to the Top Contenders
05/09/20Open brief van artsen en gezondheidsprofessionals aan alle overheden van België en de Belgische media.
31/08/20Controverse over covid-19-tests gaat niet liggen
23/08/20België kocht 1 miljoen onbetrouwbare Covid-19-tests
22/08/20Boetes voor labo’s waar covidtesten te lang duren
03/08/20New study identifies 21 existing drugs that could treat COVID-19
06/06/20COVID-19 Research Registry
19/05/20ASM COVID-19 (SARS-CoV-2) Special Collection
12/05/20BHS COVID-19 resources
02/05/20How the pandemic made this virologist an unlikely cult figure
29/04/20Testen op corona in de apotheek?
29/04/20Medscape COVID-19 - CLINICAL GUIDELINES
29/04/20Tijd voor een sociaal pact 2.0 tussen alle stakeholders in de gezondheidszorg
29/04/20Recommendations for the management of coagulopathies associated with COVID-19
25/04/20Reuters Corona chart
25/04/20EMA update on treatments and vaccines against COVID-19 under development
21/04/20Covid-19: prevalentie en sterfte: genetische factoren zouden de helft van de variabiliteit verklaren
15/04/20Belgium Task Force on Supportive Care and Antiviral/Immunologic Treatment of Hospitalized Patients With Suspected or Confirmed COVID-19 (2020) (Medscape)
15/04/20COVID-19, immuunrespons en neutraliserende antistoffen: wat weten we al? Nog maar bitter weinig …(Mediquality)
08/04/20Covid-19-patiënten nog altijd positief 8 dagen na klinische genezing
08/04/20Coronavirus kan worden overgedragen voor er symptomen optreden
24/03/20CROI 2020 – COVID-19 pandemic - emerging information from experts
21/03/20ASM Coronavirus Updates
21/03/20MyCuralia
16/03/20GZA Antibioticagids
21/01/20Dr. Bart Dehaes (Bvas) nieuwe voorzitter Technisch Geneeskundige Raad
17/01/2017 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 november 2008 tot uitvoering van artikel 57, § 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de berekeningsregels voor de per verpleegdag betaalde forfaitaire honoraria inzake klinische biologie
15/01/2020 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de apothekers
27/03/19Top COVID-19 Questions, Answered: An Interview with ASM President Robin Patel