Home
Apothekers biologen
Pharmaciens biologistesberoepsnieuwsicon

BEROEPSNIEUWSZoeken

BEROEPSNIEUWS  2021

--61
datumomschrijving
22/02/22COVID-19-opsporingtesten: wanneer heeft u recht op terugbetaling van uw PCR- of standaard antigeentest?
24/12/21Het akkoord artsen-ziekenfondsen 2022-2023
24/12/21Groen licht voor hervormingen in de zorg: nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen 2022-2023 gesloten
24/12/21Uw accreditering als arts of apotheker-bioloog verkrijgen of verlengen
24/12/21Tarieven van artsen vanaf 1 januari 2022 (deel05)
26/11/21Prijzen van het bloed en van de labiele bloedproducten vanaf 1 januari 2022
09/11/21(Geindexeerde) prijs op 1 januari 2022 van het menselijk vol bloed en van de labiele bloedproducten
29/10/21Forfaitair honorarium per verpleegdag voor verstrekkingen klinische biologie vanaf 01/11/2021
29/10/21Gezondheidszorgbegroting 2022
21/09/2113 SEPTEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2020 waarbij aan personen die wettig niet bevoegd zijn de geneeskunde te beoefenen, in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie, toelating wordt verleend om bepaalde laboratoriumonderzoeken te verrichten
21/09/2110 SEPTEMBER 2021. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 september 2020 tot erkenning van de inrichtingen, centra en de artsen die de opleiding geven zoals bedoeld in artikel 3, 4°, van het koninklijk besluit van 21 september 2020 waarbij aan personen die wettig niet bevoegd zijn de geneeskunde te beoefenen, in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie, toelating wordt verleend om bepaalde laboratoriumonderzoeken te verrichten
15/09/21Percentages voor verlaging van de activiteitsdrempels voor 2020 gepubliceerd | ASGB
13/09/2129 AUGUSTUS 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 september 1992 tot vaststelling van nadere regelen betreffende de forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, alsmede de onderaanneming van deze verstrekkingen
13/09/21Forfaitaire honoraria klinische biologie 1-10-2021 - toelichting
11/09/21Rémunération des maitres de stage: quid des pharmaciens biologistes cliniques?
08/09/21Coördinatienota van de voorstellen ter invulling van het traject doelmatige zorg ten belope van 40 miljoen euro
28/08/21FORFAITAIR HONORARIUM PER VERPLEEGDAG VOOR DE VERSTREKKINGEN INZAKE KLINISCHE BIOLOGIE - TE FACTUREREN BEDRAGEN PER VERPLEEGDAG GEREALISEERD VANAF 1 AUGUSTUS 2021
23/08/2130 JULI 2021. - Koninklijk besluit tot verlaging van de activiteitsdrempels inzake bepaalde vergoedingen of tegemoetkomingen voor zorgverleners wat betreft het referentiejaar 2020, ingevolge COVID-19
23/08/2127 JUNI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 2018 tot vaststelling van het bedragen de betalingsmodaliteiten van de vergoeding voor de stagemeesters in de geneeskunde van kandidaat-specialisten. - Erratum
04/08/21Artikel 24bis, versie 01/08/2021, zie nomenclatuur
02/08/2118 JULI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 2018 tot vaststelling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de vergoeding voor de stagemeesters in de geneeskunde van kandidaat-specialisten
29/07/21Tarieven klinische biologie ; 01-08-2021.
19/07/2127 JUNI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 2018 tot vaststelling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de vergoeding voor de stagemeesters in de geneeskunde van kandidaat-specialisten
09/07/215 JULI 2021. - Koninklijk Besluit betreffende de uitvoering van de snelle antigeentesten, de staalafname, evenals de interpretatie van het resultaat en de rapportering door de apothekers
07/07/211 JULI 2021. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 34 en 37 van de wet van 13 juni 2021 houdende maatregelen ter beheersing van de COVID-19-pandemie en andere dringende maatregelen in het domein van de gezondheidzorg
02/07/21Nomenclatuur en tarieven gewijzigd 1/07/2021 - zie Nomenclatuur
23/06/214 JUNI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 24bis, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met betrekking tot het opsporen van CMV
19/06/21Wanneer en hoe een COVID-19-test aan ons factureren?
08/06/21COVID-19: u heeft een PCR-test nodig deze zomer? RIZIV-tarieven en -vergoedingen.
03/06/21Een PCR-test of een 'standaard' antigeentest aan de ziekteverzekering factureren
31/05/216 MEI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 3, § 1, A., II., en artikel 24 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met betrekking tot de klinische biologie
31/05/216 MEI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
28/05/216 MEI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met betrekking tot Helicobacter pylori serologie
26/05/216 MEI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met betrekking tot de endocrinologische diagnostiek
26/05/2112 MEI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met betrekking tot de hemoculturen
26/05/216 MEI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met betrekking tot de IgM antilichamen
21/05/214 MEI 2021. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 24, § 2ter, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers voor het jaar 2021
17/04/21Nomenclatuur - Teksten: Update van volgende artikels: artikel 18, 24 (01/06), en 32 vanaf 01/04/2021. Zie nomenclatuur
15/04/21Honoraria, prijzen en vergoedingen in de context van de COVID-19 crisis
12/04/2118 MAART 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
12/04/2118 MAART 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 18, § 2, B., e), en 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
12/04/2118 MAART 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
12/04/21Tarieven ; tijdelijke verstrekkingen in de context van Covid-19.
07/04/212 APRIL 2021. — Wet inzake antigeen- en zelftesting (1)
07/04/212 APRIL 2021. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 10/2 van de wet van 22 december 2020 houdende diverse maatregelen met betrekking tot snelle antigeentesten en de registratie en verwerking van gegevens betreffende vaccinaties in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie
31/03/21Tarieven van artsen vanaf 1 april 2021 - Klinische biologie
26/03/2118 MAART 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 18, § 2, B., e), en 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
25/03/2124 MAART 2021. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3, § 2, van de wet van 22 december 2020 houdende diverse maatregelen met betrekking tot snelle antigeentesten en de registratie en verwerking van gegevens betreffende vaccinaties in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie
24/03/21ASGB wil discriminatie apothekers-klinisch biologen wegwerken
20/03/21ASGB: Sociaal statuut apothekers-biologen en ASO/HAIO
17/03/21COVID-19: opsporing van circulerende varianten via genoomanalyse in klinische laboratoria
17/03/2122 FEBRUARI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 18, § 2, B., e), en 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
17/03/21Samenstelling van het Genoomanalyse Platform
20/02/21Uw sociaal statuut online beheren
29/01/21Akkoord artsen-ziekenfondsen in Staatsblad
14/01/21Forfaitaire honoraria in ziekenhuizen vanaf 01/01/2021
14/01/21Prijzen van het bloed en van de labiele bloedproducten vanaf 1 januari 2021.
13/01/2116 DECEMBER 2020. - Ministerieel besluit houdende hernieuwing van mandaat van de leden van de Beroepscommissie voor klinische biologie
13/01/2116 DECEMBER 2020. - Ministerieel besluit houdende hernieuwing van mandaat van de leden van het College van experten voor de externe kwaliteitsevaluatie
13/01/2116 DECEMBER 2020. - Ministerieel besluit houdende hernieuwing van mandaat van de leden van de Commissie voor klinische biologie
01/01/21Tarieven ; artsen - klinische biologie ; 01-01-2021.