Home
Apothekers biologen
Pharmaciens biologistesberoepsnieuwsicon

BEROEPSNIEUWSZoeken

BEROEPSNIEUWS  2021

--34
datumomschrijving
02/07/21Nomenclatuur en tarieven gewijzigd 1/07/2021 - zie Nomenclatuur
19/06/21Wanneer en hoe een COVID-19-test aan ons factureren?
08/06/21COVID-19: u heeft een PCR-test nodig deze zomer? RIZIV-tarieven en -vergoedingen.
03/06/21Een PCR-test of een 'standaard' antigeentest aan de ziekteverzekering factureren
31/05/216 MEI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 3, § 1, A., II., en artikel 24 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met betrekking tot de klinische biologie
31/05/216 MEI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
28/05/216 MEI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met betrekking tot Helicobacter pylori serologie
26/05/216 MEI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met betrekking tot de endocrinologische diagnostiek
26/05/2112 MEI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met betrekking tot de hemoculturen
26/05/216 MEI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met betrekking tot de IgM antilichamen
21/05/214 MEI 2021. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 24, § 2ter, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers voor het jaar 2021
17/04/21Nomenclatuur - Teksten: Update van volgende artikels: artikel 18, 24 (01/06), en 32 vanaf 01/04/2021. Zie nomenclatuur
15/04/21Honoraria, prijzen en vergoedingen in de context van de COVID-19 crisis
12/04/2118 MAART 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
12/04/2118 MAART 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 18, § 2, B., e), en 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
12/04/2118 MAART 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
07/04/212 APRIL 2021. — Wet inzake antigeen- en zelftesting (1)
07/04/212 APRIL 2021. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 10/2 van de wet van 22 december 2020 houdende diverse maatregelen met betrekking tot snelle antigeentesten en de registratie en verwerking van gegevens betreffende vaccinaties in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie
31/03/21Tarieven van artsen vanaf 1 april 2021 - Klinische biologie
26/03/2118 MAART 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 18, § 2, B., e), en 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
25/03/2124 MAART 2021. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3, § 2, van de wet van 22 december 2020 houdende diverse maatregelen met betrekking tot snelle antigeentesten en de registratie en verwerking van gegevens betreffende vaccinaties in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie
24/03/21ASGB wil discriminatie apothekers-klinisch biologen wegwerken
20/03/21ASGB: Sociaal statuut apothekers-biologen en ASO/HAIO
17/03/21COVID-19: opsporing van circulerende varianten via genoomanalyse in klinische laboratoria
17/03/2122 FEBRUARI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 18, § 2, B., e), en 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
17/03/21Samenstelling van het Genoomanalyse Platform
20/02/21Uw sociaal statuut online beheren
29/01/21Akkoord artsen-ziekenfondsen in Staatsblad
14/01/21Forfaitaire honoraria in ziekenhuizen vanaf 01/01/2021
14/01/21Prijzen van het bloed en van de labiele bloedproducten vanaf 1 januari 2021.
13/01/2116 DECEMBER 2020. - Ministerieel besluit houdende hernieuwing van mandaat van de leden van de Beroepscommissie voor klinische biologie
13/01/2116 DECEMBER 2020. - Ministerieel besluit houdende hernieuwing van mandaat van de leden van het College van experten voor de externe kwaliteitsevaluatie
13/01/2116 DECEMBER 2020. - Ministerieel besluit houdende hernieuwing van mandaat van de leden van de Commissie voor klinische biologie
01/01/21Tarieven ; artsen - klinische biologie ; 01-01-2021.