Home
Apothekers biologen
Pharmaciens biologistesnomen 3_18_24NOMEN ART 3 - 18 - 24

Zoekenna zoeken klik terug op 'submit' om alles te tonen

NOMEN ART 3 - 18 - 24

789
- 552086 Opsporen van Legionellae antigenen in urine (Maximum 1) (Diagnoseregel 104) 24 InSE Diverse 800
114096 114100 Opsporen van significante bacteriurie door kwantitatieve kweek met dompelmethode en incubatie op 37° C. (Maximum 1) (Cumulregel 126) 3B - urine 80
114111 - Microscopisch onderzoek van urine met een telkamer van Fuchs-Rosenthal (Maximum 1) (Cumulregel 126) 3B - urine 350
120013 120024 Doseren van urinezuur (Maximum 1) 3A CHEM Bloed 60
120035 120046 Doseren van bilirubine (Maximum 1) 3A CHEM Bloed 70
120050 120061 Doseren van glucose (Maximum 1) (Cumulregel 1) 3A CHEM Bloed 50
120072 120083 Doseren van ureum (Maximum 1) 3A CHEM Bloed 50
120094 120105 Doseren van aspartaat aminotransferasen (Maximum 1) (Cumulregel 2) 3A CHEM Bloed 80
120116 120120 Doseren van alanine aminotransferasen (Maximum 1) (Cumulregel 2) 3A CHEM Bloed 80
120131 120142 Doseren van aspartaat aminotransferasen en alanine aminotransferasen (Maximum 1) (Cumulregel 2) 3A CHEM Bloed 150
120153 120164 Curve van verwekte hyper- of hypoglycemie (minimum vier doseringen), inclusief de eventuele doseringen van de glucosurie. De hiervoor gebruikte produkten zijn begrepen in de honoraria van deze verstrekking (Maximum 1) (Cumulregel 1) 3A CHEM Bloed 500
120175 120186 Per bijkomende dosering van glycemie tijdens een curve van verwekte hyper- of hypoglycemie (verstrekking 120153 - 120164) of van glucosedagcurve (verstrekking 120190 - 120201) (Maximum 1) (Cumulregel 1) 3A CHEM Bloed 40
120190 120201 Glucosedagcurve (minimum 4 doseringen), inclusief de eventuele doseringen van de glucosurie (Maximum 1) (Cumulregel 1) 3A CHEM Bloed 500
120514 120525 Doseren van glucose of andere reducerende suikers (Maximum 1) (Cumulregel 1, 349) (Diagnoseregel 1) 3A CHEM Urine 60
120536 120540 Doseren van totale proteïnen (Maximum 1) (Diagnoseregel 1) 3A CHEM Urine 50
120713 120724 Opzoeken van bloed (Maximum 1) 3A CHEM Faeces 50
120816 120820 Maag- en duodenumsappen : Opzoeken van bloed (Maximum 1) 3A CHEM Diverse 20
121516 121520 Opzoeken van humane choriogonadotrofines (H.C.G.) met plaatjestechniek (Maximum 1) 3A Ch-Ho Urine 80
122533 122544 Microscopisch onderzoek van urinesediment, na dubbele kleuring (Maximum 1) (Cumulregel 126) 3A Micro Urine 90
122710 122721 Microscopisch onderzoek zonder kleuring (Maximum 1) 3A Micro Faeces 70
122813 122824 Microscopisch onderzoek van etter, exsudaten, sputum, punktievloeistoffen, sperma, met of zonder eenvoudige kleuring (Maximum 1) 3A Micro Diverse 70
122835 122846 Microscopisch onderzoek van etter, exsudaten, sputum, punktievloeistoffen, sperma, na dubbele kleuring (Maximum 1) 3A Micro Diverse 90
123012 123023 Doseren van hemoglobine door elektrofotometrische methode (Maximum 1) 3A Hemat - 40
123034 123045 Tellen van de erythrocyten en/of hematocriet (Maximum 1) 3A Hemat - 40
123056 123060 Tellen van de leucocyten (Maximum 1) 3A Hemat - 40
123071 123082 Leucocytenformule vastgesteld met microscoop op minimum 100 cellen (Maximum 1) (Cumulregel 100) 3A Hemat - 80
123093 123104 Opzoeken van parasieten in het bloed (Maximum 1) 3A Hemat - 150
123115 123126 Tellen van de thrombocyten (Maximum 1) 3A Hemat - 40
123130 123141 Tellen van de reticulocyten (Maximum 1) 3A Hemat - 70
123152 123163 Meten van de snelheid van de globulaire sedimentatie (Maximum 1) 3A Hemat - 40
123196 123200 Leucocytenformule ( ten minste vijf populaties), vastgesteld met cellenteller en gebaseerd op criteria die niet alleen de celgrootte omvatten, inclusief de controles door microscopie (Maximum 1) (Cumulregel 100) 3A Hemat - 80
124051 124062 Meten van de geactiveerde coagulatietijd (Maximum 1) 3A Co-HeS - 250
125016 125020 Doseren van urinezuur (Maximum 1) 3C CHEM Bloed 60
125031 125042 Doseren van bilirubine (Maximum 1) (Cumulregel 5) 3C CHEM Bloed 70
125053 125064 Doseren van glucose (Maximum 1) (Cumulregel 3) 3C CHEM Bloed 50
125075 125086 Doseren van ureum (Maximum 1) 3C CHEM Bloed 50
125090 125101 Doseren van aspartaat aminotransferasen (Maximum 1) (Cumulregel 4) 3C CHEM Bloed 80
125112 125123 Doseren van alanine aminotransferasen (Maximum 1) (Cumulregel 4) 3C CHEM Bloed 80
125134 125145 Doseren van aspartaat aminotransferasen en alanine aminotransferasen (Maximum 1) (Cumulregel 4) 3C CHEM Bloed 125
125156 125160 Curve van verwekte hyper- of hypoglycemie (minimum 4 doseringen), inclusief de eventuele doseringen van de glucosurie. De hiervoor gebruikte produkten zijn begrepen in de honoraria van deze verstrekking (Maximum 1) (Cumulregel 3) 3C CHEM Bloed 500
125171 125182 Per bijkomende dosering van glycemie tijdens een curve van verwekte hyper- of hypoglycemie (verstrekking 125156 - 125160) of van glucosedagcurve (verstrekking 125193 - 125204) (Maximum 1) (Cumulregel 3) 3C CHEM Bloed 40
125193 125204 Glucosedagcurve (minimum 4 doseringen), inclusief de eventuele doseringen van de glucosurie (Maximum 1) (Cumulregel 3) 3C CHEM Bloed 500
125510 125521 Doseren van glucose of andere reducerende suikers (Maximum 1) (Cumulregel 3, 349)(Diagnoseregel 1) 3C CHEM Urine 60
125532 125543 Doseren van totale proteïnen (Maximum 1) (Diagnoseregel 1) 3C CHEM Urine 50
125716 125720 Opzoeken van bloed (Maximum 1) 3C CHEM Faeces 50
125812 125823 Maag en duodenumsappen - Opzoeken van bloed (Maximum 1) 3C CHEM Diverse 20
125915 125926 Opzoeken van humane choriogonadotrofines (hCG) met plaatjestechniek (Maximum 1) 3C Ch-Ho Urine 80
126512 126523 Microscopisch onderzoek van urinesediment, met of zonder eenvoudige kleuring (Maximum 1) 3C Micro Urine 70
126534 126545 Microscopisch onderzoek van urinesediment, na dubbele kleuring (Maximum 1) 3C Micro Urine 90
126711 126722 Microscopisch onderzoek na dubbele kleuring (Maximum 1) 3C Micro Faeces 90
126733 126744 Microscopisch onderzoek (minimum opzoeken van vetten) (Maximum 1) 3C Micro Faeces 90
126814 126825 Microscopisch onderzoek van etter, exsudaten, sputum, punktievloeistoffen, sperma met of zonder eenvoudige kleuring (Maximum 1) 3C Micro Diverse 70
126836 126840 Microscopisch onderzoek van etter, exsudaten, sputum, punktievloeistoffen, sperma, na dubbele kleuring (Maximum 1) 3C Micro Diverse 90
127013 127024 Doseren van hemoglobine door elektrofotometrische methode (Maximum 1) 3C Hemat - 40
127035 127046 Tellen van de erythrocyten en/of hematocriet (Maximum 1) 3C Hemat - 40
127050 127061 Tellen van de leucocyten (Maximum 1) 3C Hemat - 40
127072 127083 Leucocytenformule vastgesteld met microscoop op minimum 100 cellen (Maximum 1) (Cumulregel 102) 3C Hemat - 80
127094 127105 Opzoeken van parasieten (Maximum 1) 3C Hemat - 150
127116 127120 Tellen van de thrombocyten (Maximum 1) 3C Hemat - 40
127131 127142 Tellen van de reticulocyten (Maximum 1) 3C Hemat - 70
127153 127164 Meten van de snelheid van de globulaire sedimentatie (Maximum 1) (Cumulregel 101) 3C Hemat - 40
127175 127186 Vereenvoudigde leucocytenformule (lymfocyten, monocyten en granulocyten), afgeleid van de analyse van een differentieel volumetrisch histogram, verkregen na lytische reactie (Maximum 1) (Cumulregel 102) 3C Hemat - 40
127190 127201 Leucocytenformule ( ten minste vijf populaties), vastgesteld met cellenteller en gebaseerd op criteria die niet alleen de celgrootte omvatten, inclusief de controles door microscopie (Maximum 1) (Cumulregel 102) 3C Hemat - 80
128052 128063 Meten van de geactiveerde coagulatietijd (Maximum 1) 3C Co-HeS - 250
128516 128520 Latextest (Maximum 1) 3C IH-NS - 50
433016 433020 Doseren van het specifiek prostaatantigeen (P S A ) uitgevoerd in de opvolging van de behandeling van een gekende prostaat kanker (Maximum 1) (Cumulregel 316) (Diagnoseregel 5) 18 CHEM Bloed 350
433031 433042 Doseren van alfa foetoproteïne (Maximum 1) (Cumulregel 302, 64) 18 CHEM Bloed 300
433053 433064 Doseren van foliumzuur in het serum (Maximum 1) (Cumulregel 303) 18 CHEM Bloed 250
433075 433086 Doseren van foliumzuur in de erythrocyten (Maximum 1) (Cumulregel 304) 18 CHEM Bloed 300
433090 433101 Doseren van ferritine (Maximum 1) (Cumulregel 305) 18 CHEM Bloed 250
433112 433123 Doseren van vitamine B12 (Maximum 1) (Cumulregel 303) (Diagnoseregel 154) 18 CHEM Bloed 250
433134 433145 Doseren van vitamine B12 en foliumzuur (Maximum 1) (Cumulregel 303) (Diagnoseregel 154) 18 CHEM Bloed 350
433156 433160 Doseren van trypsine (Maximum 1) (Cumulregel 79) 18 CHEM Bloed 350
433171 433182 Doseren van schildklier-stimulerend immunglobuline (TSI) in de evolutie van een medicamenteuze behandeling (Maximum 1) (Cumulregel 80) 18 CHEM Bloed 900
433193 433204 Bepalen van de risico faktor van Down's syndroom en misvorming van de neurale buis in de loop van het tweede trimester van de zwangerschap, omvattend het doseren van alfa-foetoproteïne , H.C.G. en vrij oestriol inclusief de berekening , rekening houdend met adequate klinische en statistische parameters (Maximum 1) (cumulregel 64,124,125) 18 CHEM Bloed 1400
433215 433226 Doseren van de botfractie van alkalische fosfatasen (Maximum 1)(Cumulregel 77)(Diagnoseregel 71) OPGEHEVEN 18 CHEM Bloed 400
433230 433241 Doseren van osteocalcine (maximum 1)(Cumulregel 77)(Diagnoseregel 71) OPGEHEVEN 18 CHEM Bloed 300
433252 433263 Doseren van glutamaat decarboxylase (MW65kDa) auto-antilichamen (GAD65) (Maximum 1)(Diagnoseregel 63) 18 CHEM Bloed 1400
433296 433300 Bepalen van de risico factor van Down's syndroom in de loop van het eerste trimester van de zwangerschap, omvattend het specifiek doseren van de vrije beta-fractie van human chorionic gonadotrophin (free beta HCG) en van de "pregnancy associated placental protein A (PAPP-A)", rekening houdend met de meting van klinische parameters (evaluatie van de nekplooidikte door echografische meting van de foetale nukale translucentie) en adequate statistieken (Maximum 1) (Cumulregel 124, 125) 18 CHEM Bloed 2500
433333 433344 Doseren van het specifiek prostaatantigeen (P.S.A.) uitgevoerd in het kader van opsporing bij mannen vanaf 40 jaar oud met familiale antecedenten van prostaat kanker die vóór de leeftijd van 65 jaar gediagnosticeerd werd (Maximum 1) (Cumulregel 338) (Diagnoseregel 97) 18 CHEM Bloed 350
433355 433366 Doseren van de botaanmaak (Maximum 1) (Cumulregel 77) (Diagnoseregel 71) 18 CHEM Bloed 400
433370 433381 Doseren van de botafbraak (Maximum 1) (Cumulregel 78) (Diagnoseregel 71) 18 CHEM Urine 400
433392 433403 Doseren van botafbraak (Maximum 1) (Cumulregel 78) (Diagnoseregel 71) 18 CHEM Bloed 400
433510 433521 Doseren van Beta-2 microglobuline (Maximum 1) (cumulregel 81) 18 CHEM Urine 300
433532 433543 Doseren van cyclisch adenosine monofosfaat ( cAMP) (Maximum 1) ( Cumulregel 82 ) 18 CHEM Urine 350
433554 433565 Doseren van albumine in micro-hoeveelheid, door een immunologische methode (Maximum 1)(cumulregel 69)(Diagnoseregel 3) 18 CHEM Urine 150
433576 433580 Doseren van degradatieprodukt van collageen type 1 (Maximum 1)(Cumulregel 78)(Diagnoseregel 71) OPGEHEVEN 18 CHEM Urine 300
433716 433720 Doseren van alfa foetoproteïne (Maximum 1) (Cumulregel 52) 18 CHEM Vruchtw 350
434011 434022 Doseren van adrenocorticotroop hormoon (A.C.T.H.) (Maximum 1) ( Cumulregel 235, 322,83 ) 18 Ch-Ho Bloed 900
434055 434066 Doseren van groeihormoon (Maximum 1) (Cumulregel 84, 322) 18 Ch-Ho Bloed 400
434070 434081 Doseren van insuline-like growth factor I (IGF-I) (Maximum 1) (Cumulregel 85) 18 Ch-Ho Bloed 400
434114 434125 Doseren van antidiuretisch hormoon (A.D.H.) (Maximum 1) (Cumulregel 322, 86) 18 Ch-Ho Bloed 800
434136 434140 Doseren van human placental lactogen (hPL) (Maximum 1) (Cumulregel 322, 87) 18 Ch-Ho Bloed 350
434151 434162 Doseren van gastrine (Maximum 1)(Cumulregel 322, 88) 18 Ch-Ho Bloed 450
434173 434184 Doseren van C-peptide (Maximum 1) (Cumulregel 322, 89) 18 Ch-Ho Bloed 400
434195 434206 Doseren van glucagon (Maximum 1)(Cumulregel 322, 90) 18 Ch-Ho Bloed 500
434210 434221 Doseren van insuline (Maximum 1) (Cumulregel 221, 322) 18 Ch-Ho Bloed 300
434232 434243 Doseren van vaso-actief intestinaal polypeptide (VIP) (Maximum 1) (cumulregel 322, 91) 18 Ch-Ho Bloed 400
434254 434265 Doseren van renine (Maximum 1) (Cumulregel 235, 92) 18 Ch-Ho Bloed 500
434276 434280 Doseren van angiotensine II (Maximum 1) (Cumulregel 206, 235, 93) 18 Ch-Ho Bloed 500
434291 434302 Doseren van thyroglobuline (Maximum 1) (Cumulregel 94) (Diagnoseregel 93) 18 Ch-Ho Bloed 300
434313 434324 Doseren van schildklier-stimulerend hormoon (TSH) (Maximum 1) (Cumulregel 218, 311, 322) 18 Ch-Ho Bloed 250
434335 434346 Doseren van vrije T4 (Maximum 1) (Cumulregel 218, 219) 18 Ch-Ho Bloed 250
434394 434405 Doseren van vrije T3 (Maximum 1) (Cumulregel 218, 220) 18 Ch-Ho Bloed 250
434453 434464 Doseren van intact parathormoon (Maximum 1) (Cumulregel 235, 117) 18 Ch-Ho Bloed 400
434475 434486 Doseren van calcitonine (Maximum 1) (Cumulregel 322, 118) 18 Ch-Ho Bloed 600
434490 434501 Doseren van 25-hydroxy vitamine D (Maximum 1) (Cumulregel 214) 18 Ch-Ho Bloed 400
434512 434523 Doseren van 1,25-dihydroxy vitamine D met chromatografie (Maximum 1) (Cumulregel 214) (Diagnoseregel 98) 18 Ch-Ho Bloed 1400
434534 434545 Doseren van oestriol (Maximum 1) (Cumulregel 212, 322, 64, 119) 18 Ch-Ho Bloed 400
434556 434560 Doseren van oestron (Maximum 1) (Cumulregel 212, 322, 95) 18 Ch-Ho Bloed 500
434571 434582 Doseren van luteïniserend hormoon(LH) (Maximum 1) (Cumulregel 123, 322) 18 Ch-Ho Bloed 300
434593 434604 Doseren van follikel stimulerend hormoon (FSH) (Maximum 1) (Cumulregel 309, 322) 18 Ch-Ho Bloed 300
434615 434626 Doseren van prolactine (Maximum 1) (Cumulregel 310, 322) 18 Ch-Ho Bloed 350
434630 434641 Doseren van humane choriogonadotrofines (hCG) (Maximum 1) (Cumulregel 37, 322) (Diagnoseregel 6) 18 Ch-Ho Bloed 400
434652 434663 Doseren van oestradiol (Maximum 1) (Cumulregel 212, 313, 322) 18 Ch-Ho Bloed 500
434674 434685 Doseren van progesteron (Maximum 1) (Cumulregel 314, 322) 18 Ch-Ho Bloed 450
434696 434700 Doseren van transcortine (Maximum 1) (Cumulregel 210, 96) 18 Ch-Ho Bloed 400
434711 434722 Doseren van 11 desoxycortisol (Maximum 1) (Cumulregel 210, 322, 97) 18 Ch-Ho Bloed 700
434733 434744 Doseren van 17-hydroxyprogesteron (Maximum 1) (Cumulregel 98, 210, 322) 18 Ch-Ho Bloed 500
434755 434766 Doseren van androstenedion (Maximum 1) (Cumulregel 210, 322, 99) 18 Ch-Ho Bloed 600
434770 434781 Doseren van dehydro-epiandrosteronsulfaat (DHEA-S) (Maximum 1) (Cumulregel 209, 210, 322) 18 Ch-Ho Bloed 400
434792 434803 Doseren van dehydro-epiandrosteron (DHEA) (Maximum 1) (Cumulregel 209, 210, 322) 18 Ch-Ho Bloed 500
434814 434825 Doseren van aldosteron (Maximum 1) (Cumulregel 210,322, 121) 18 Ch-Ho Bloed 600
434836 434840 Doseren van 11 desoxycorticosteron (Maximum 1) (Cumulregel 210, 322, 122) 18 Ch-Ho Bloed 700
434873 434884 Doseren van androstanediol (Maximum 1) (Cumulregel 45) 18 Ch-Ho Bloed 700
434895 434906 Doseren van testosteron (Maximum 1) (Cumulregel 322, 110) 18 Ch-Ho Bloed 450
434910 434921 Doseren van vrije testosteron (Maximum 1) (Cumulregel 211, 322, 111) 18 Ch-Ho Bloed 600
434932 434943 Doseren van sex binding globuline (SHBG) (Maximum 1) (Cumulregel 211, 322, 112) 18 Ch-Ho Bloed 400
434991 435002 Doseren van totale thyroxine (T4) en van het thyroxine bindend globuline (TBG) of de saturatiecapaciteit van thyroxine bindend globuline (Maximum 1) (Cumulregel 218, 219) 18 Ch-Ho Bloed 200
435035 435046 Doseren van dihydrotestosteron (Maximum 1)(Cumulregel 45) 18 Ch-Ho Bloed 700
435050 435061 Doseren van reverse T3 (rT3) (Maximum 1)(Diagnoseregel 58) 18 Ch-Ho Bloed 700
435072 435083 Doseren van androstanediol glucuronide (Maximum 1)(Cumulregel 45) 18 Ch-Ho Bloed 700
435514 435525 Doseren van aldosteron (Maximum 1) (Cumulregel 322, 113) 18 Ch-Ho Urine 600
435536 435540 Doseren van vrij cortisol met chromatografie (Maximum 1) (Cumulregel 300, 322) 18 Ch-Ho Urine 700
435816 435820 Doseren van cortisol (Maximum 1) (Cumulregel 210, 228,322) 18 Ch-Ho Bloed 400
435831 435842 Doseren van oestrogeen- en progesteronreceptoren in borsttumors, ongeacht het aantal afnamen (Maximum 1)(Cumulregel 66) 18 Ch-Ho Diverse 5000
435853 435864 Doseren van vrij cortisol (Maximum 1)(Cumulregel 210, 96) 18 Ch-Ho Bloed 600
436030 436041 Doseren van methotrexaat (Maximum 1)(Cumulregel 222, 227)(Diagnoseregel 7,46) 18 Ch-Ho Bloed 1400
436096 436100 Doseren van Neuron Specific Enolase (Maximum 1)(Cumulregel 201) (Diagnoseregel 46) 18 Ch-Ho Bloed 800
436111 436122 Exclusief en specifiek doseren van de vrije Beta-subeenheid van humane choriogonadotrofines(HCG) (Maximum 1) (Cumulregel 37, 201, 124, 125) (Diagnoseregel 45, 46) 18 Ch-Ho Bloed 700
436133 436144 Doseren van Tissue polypeptide antigen (TPA) (Maximum 1)(Cumulregel 201) (Diagnoseregel 46) 18 Ch-Ho Bloed 450
436155 436166 Doseren van carbohydrate antigen 549(CA 549) (Maximum 1)(Cumulregel 201) (Diagnoseregel 46) 18 Ch-Ho Bloed 700
436170 436181 Doseren van CA 15.3 (Maximum 1)(Cumulregel 201, 315) (Diagnoseregel 46) 18 Ch-Ho Bloed 700
436192 436203 Doseren van C.E.A. (Maximum 1) (Cumulregel 201, 317) (Diagnoseregel 46) 18 Ch-Ho Bloed 350
436214 436225 Doseren van carbohydrate antigen 19-9 (CA 19-9) (Maximum 1) (Cumulregel 201) (Diagnoseregel 46) 18 Ch-Ho Bloed 700
436236 436240 Doseren van CA 125 (Cumulregel 201, 319) (Diagnoseregel 46) (Maximum 1) 18 Ch-Ho Bloed 700
436251 436262 Doseren van één of meer cardiotonische heterosiden (Maximum 1)(Cumulregel 223, 227) (Diagnoseregel 46) 18 Ch-Ho Bloed 300
436295 436306 Exclusief en specifiek doseren van de vrije alfa-subeenheid van H.C.G (Maximum 1)(Diagnoseregel 57, 46) 18 Ch-Ho Bloed 700
436310 436321 Doseren van immunosuppressiva, per immunosuppressivum (Maximum 3) (Cumulregel 40, 227) (Diagnoseregel 46, 51) 18 Ch-TM Bloed 600
436332 436343 Doseren van carbohydrate antigen 195 (CA 195) (Maximum 1)(Cumulregel 201)(Diagnoseregel 46) 18 Ch-TM Bloed 700
436354 436365 Doseren van squamous cell carcinoma antigen (SCC) (Maximum 1)(Cumulregel 201)(Diagnoseregel 46) 18 Ch-TM Bloed 700
436376 436380 Doseren van humane choriogonadotrofines (hCG) (Maximum 1) (Cumulregel 37, 322) (Diagnoseregel 105) 18 Ch-TM Bloed 400
437010 437021 Aantonen van recente infectie door hepatitis A-virus door het opzoeken van de IgM-antilichamen (Maximum 1)(Cumulregel 229, 328) 18 InSE Bloed 300
437032 437043 Diagnose en controle van de evolutie van virale hepatitis B : door aantonen van HBs antigeen (Maximum 1)(Cumulregel 230, 328) 18 InSE Bloed 250
437054 437065 Diagnose en controle van de evolutie van virale hepatitis B : door aantonen van HBe antigeen (Cumulregel 231, 328) (Maximum 1) 18 InSE Bloed 250
437076 437080 Diagnose en controle van de evolutie van virale hepatitis B : door aantonen van HBs antilichaam (Cumulregel 232, 328) (Maximum 1) 18 InSE Bloed 250
437091 437102 Diagnose en controle van de evolutie van virale hepatitis B : door aantonen van HBe antilichaam (Cumulregel 233, 328) (Maximum 1) 18 InSE Bloed 250
437113 437124 Diagnose en controle van de evolutie van virale hepatitis B : door aantonen van HBc antilichaam (Cumulregel 234, 328) (Maximum 1) 18 InSE Bloed 250
438012 438023 Doseren van anti-intrinsic factor antilichamen (Maximum 1) (Cumulregel 63) 18 IH-NS - 450
438034 438045 Doseren van insuline antilichamen (Maximum 1) (Cumulregel 120) 18 IH-NS - 600
438056 438060 Doseren van thyroperoxydase antilichamen (anti-TPO) (Maximum 1) (Cumulregel 330) 18 IH-NS - 250
438071 438082 Doseren van thyroglobuline antilichamen (Maximum 1) (Cumulregel 330) 18 IH-NS - 250
438093 438104 Doseren van IgE totaal (Maximum 1) (Cumulregel 46) 18 IH-NS - 250
438115 438126 Bepalen van specifieke IgE per antigeen (Maximum 6) (Cumulregel 47) 18 IH-NS - 250
454451 545462 Detectie van heparine geïnduceerde antilichamen (detectie van heparine geïnduceerde trombocytopenie) (Maximum 1) (Diagnoseregel 142) 24 Co-HeS - 1500
540013 540024 Doseren van myoglobine met een immunologische methode (Maximum 1) (Cumulregel 10) 24 CHEM Bloed 200
540035 540046 Chromatografie van aminozuren (Maximum 1) (Cumulregel 9) OPGEHEVEN 24 CHEM Bloed 350
540050 540061 Afzonderlijk doseren van aminozuren na fractioneren op kolom (Maximum 1) (Cumulregel 346) 24 CHEM Bloed 2500
540072 540083 Doseren van delta-aminolevulinezuur (Maximum 1) 24 CHEM Bloed 700
540094 540105 Doseren van melkzuur (Maximum 1) 24 CHEM Bloed 125
540116 540120 Doseren van pyrodruivenzuur (Maximum 1) 24 CHEM Bloed 400
540131 540142 Doseren van albumine (Maximum 1) (Cumulregel 11) 24 CHEM Bloed 50
540153 540164 Doseren van ammonium (Maximum 1) 24 CHEM Bloed 400
540175 540186 Doseren van totale bilirubine en van de fracties ervan (Maximum 1) (Cumulregel 5) 24 CHEM Bloed 80
540190 540201 Doseren van calcium (Maximum 1) (Cumulregel 12) 24 CHEM Bloed 60
540212 540223 Doseren van geïoniseerd calcium buiten elke berekeningsmethode om (Maximum 1) (Cumulregel 12) 24 CHEM Bloed 80
540234 540245 Doseren van carboxyhemoglobine (Maximum 1) (Cumulregel 333) 24 CHEM Bloed 250
540256 540260 Doseren van chloriden (Maximum 1) (Cumulregel 335, 336) 24 CHEM Bloed 60
540271 540282 Doseren van totale cholesterol (Maximum 1) 24 CHEM Bloed 70
540293 540304 Doseren van HDL-cholesterol (Maximum 1) (Cumulregel 13) 24 CHEM Bloed 100
540315 540326 Doseren van apolipoproteïne A1 en apolipoproteïne B (Maximum 1) (Cumulregel 13) 24 CHEM Bloed 150
540330 540341 ° Doseren van creatinine (Maximum 1) (Cumulregel 8) 24 CHEM Bloed 70
540374 540385 Opsporen van cryoglobulinen (Maximum 1) 24 CHEM Bloed 60
540396 540400 Doseren van koper door atoomabsorptie spectrometrie (Maximum 1) (Cumulregel 14) 24 CHEM Bloed 300
540411 540422 Doseren van ceruloplasmine met een immunologische methode en van koper door atoomabsorptie spectrometrie (Maximum 1) (Cumulregel 14) 24 CHEM Bloed 450
540455 540466 Electroforese van proteïnen met curve en berekening (Maximum 1) (Cumulregel 11) 24 CHEM Bloed 150
540470 540481 Immunoëlectroforese gebruik makend van minimum drie antihumane immunosera (Maximum 1) (Cumulregel 49) (Diagnoseregel 8) 24 CHEM Bloed 900
540492 540503 Doseren van de bicarbonaten in het plasma of het serum, met uitsluiting van de berekeningsresultaten die zijn verkregen uitgaande van de gegevens betreffende het zuur-base evenwicht (Maximum 1) (Cumulregel 335, 336) 24 CHEM Bloed 60
540514 540525 Bepalen van de pH van het bloed en van de partiële CO2- en O2-drukken, inclusief eventueel de berekeningen van de andere parameters van het zuur-base evenwicht (Maximum 1) (Cumulregel 333, 334) 24 CHEM Bloed 250
540536 540540 Meten van de O2-saturatie van hemoglobine (met uitsluiting van iedere berekening) (Maximum 1) (Cumulregel 333, 334) 24 CHEM Bloed 100
540551 540562 Doseren van ijzer (Maximum 1) (Cumulregel 15) 24 CHEM Bloed 100
540573 540584 Doseren van ijzer en bepalen van het ijzerbindend vermogen (Maximum 1) (Cumulregel 15, 16) 24 CHEM Bloed 150
540595 540606 Doseren van gereduceerd glutathion (Maximum 1) 24 CHEM Bloed 400
540610 540621 Doseren van een glycolysesubstraat in de erythrocyten (Maximum 1) 24 CHEM Bloed 250
540632 540643 Identificeren en doseren van F-hemoglobine door alkaliresistentie (Maximum 1) 24 CHEM Bloed 200
540654 540665 Electroforese in alkalische pH met het oog op het opsporen van een hemoglobinopathie (Maximum 1)(Cumulregel 50) 24 CHEM Bloed 500
540676 540680 Identificeren van een abnormale hemoglobine door een tweede electroforese (Maximum 1) (Cumulregel 17) (Diagnoseregel 4) 24 CHEM Bloed 400
540691 540702 Fotometrisch doseren van de A2 hemoglobine op eluaat na electroforetische of chromatografische scheiding (Maximum 1) 24 CHEM Bloed 400
540713 540724 Identificeren van de hemoglobines S en D door oplosbaarheidstest (Maximum 1) (Cumulregel 17) 24 CHEM Bloed 100
540735 540746 Aantonen van een onstabiele hemoglobine door denaturatie met warmte en/of isopropanol (Maximum 1) 24 CHEM Bloed 100
540750 540761 Doseren van glycohemoglobine in hemolysaat (Maximum 1) (Cumulregel 18) (Diagnoseregel 56) 24 CHEM Bloed 250
540772 540783 Doseren van fructosamine (Maximum 1) (Cumulregel 18) (Diagnoseregel 124) 24 CHEM Bloed 125
540794 540805 Doseren van magnesium (Maximum 1) 24 CHEM Bloed 60
540831 540842 Doseren van methemoglobine (Maximum 1) (Cumulregel 334) 24 CHEM Bloed 150
540853 540864 Bepalen van de osmolaliteit (Maximum 1) 24 CHEM Bloed 125
540875 540886 Doseren van fosfaten (Maximum 1) 24 CHEM Bloed 60
540912 540923 Fractionering en doseren van de erythrocytaire porfyrines door HPLC (Maximum 1) 24 CHEM Bloed 2000
540934 540945 Doseren van kalium (Maximum 1) (Cumulregel 335, 336) 24 CHEM Bloed 60
540956 540960 Doseren van totale proteïnen (Maximum 1) 24 CHEM Bloed 50
540993 541004 Doseren van prealbumine (transthyretine) met een immunologische methode (Maximum 1) 24 CHEM Bloed 125
541015 541026 Doseren van retinol binding protein met een immunologische methode (Maximum 1) 24 CHEM Bloed 125
541030 541041 Doseren van transferrine met een immunologische methode (Maximum 1) (Cumulregel 16) 24 CHEM Bloed 125
541052 541063 Doseren van CRP met een immunologische methode (Maximum 1) (Cumulregel 35) 24 CHEM Bloed 100
541074 541085 Doseren van alfa-1-zure-glycoproteïne (orosomucoïde) met een immunologische methode (Maximum 1) (Cumulregel 35) 24 CHEM Bloed 125
541096 541100 Doseren van haptoglobine met een immunologische methode (Maximum 1) (Cumulregel 35) 24 CHEM Bloed 125
541111 541122 Doseren van alfa-1-protease inhibitor (alfa-1-antitrypsine) met een immunologische methode (Maximum 1) (Cumulregel 35) 24 CHEM Bloed 125
541133 541144 Doseren van C3 met een immunologische methode (Maximum 1) 24 CHEM Bloed 125
541155 541166 Doseren van C4 met een immunologische methode (Maximum 1) 24 CHEM Bloed 125
541170 541181 Doseren van C3 d met een immunologische methode (Maximum 1) 24 CHEM Bloed 125
541192 541203 Doseren van alfa-2-macroglobuline met een immunologische methode (Maximum 1) 24 CHEM Bloed 125
541214 541225 Doseren van IgG met een immunologische methode (Maximum 1) 24 CHEM Bloed 125
541236 541240 Doseren van IgA met een immunologische methode (Maximum 1) 24 CHEM Bloed 125
541251 541262 Doseren van IgM met een immunologische methode (Maximum 1) 24 CHEM Bloed 125
541273 541284 Doseren van IgG2 met een immunologische methode (Maximum 1) 24 CHEM Bloed 400
541295 541306 Doseren van IgG3 met een immunologische methode (Maximum 1) 24 CHEM Bloed 400
541310 541321 Doseren van fibronectine met een immunologische methode (Maximum 1) 24 CHEM Bloed 125
541332 541343 Doseren van IgG4 met immunologische methode (Maximum 1) (Diagnoseregel 50) 24 CHEM Bloed 400
541354 541365 Doseren van natrium (Maximum 1) (Cumulregel 335, 336) 24 CHEM Bloed 60
541376 541380 Doseren van triglyceriden (Maximum 1) 24 CHEM Bloed 70
541391 541402 Doseren van vitamine B12 en foliumzuur, met niet isotopenmethode (Maximum 1) (Cumulregel 303) (Diagnoseregel 154) 24 CHEM Bloed 350
541413 541424 Doseren van alfa foetoproteïne met niet isotopen-methode (Maximum 1) (Cumulregel 302, 64) 24 CHEM Bloed 300
541435 541446 Doseren van foliumzuur in het serum met niet isotopen-methode (Maximum 1) (Cumulregel 303) 24 CHEM Bloed 250
541450 541461 Doseren van foliumzuur in de erythrocyten met niet isotopenmethode (Maximum 1) (Cumulregel 304) 24 CHEM Bloed 300
541472 541483 Doseren van ferritine met niet isotopen-methode (Maximum 1) (Cumulregel 305) 24 CHEM Bloed 250
541494 541505 Doseren van vitamine B12 met niet isotopen-methode (Maximum 1) (Cumulregel 303) (Diagnoseregel 154) 24 CHEM Bloed 250
541531 541542 Doseren van vitamine A door HPLC (Maximum 1) (Cumulregel 19) 24 CHEM Bloed 600
541553 541564 Doseren van vitamine C (Maximum 1) 24 CHEM Bloed 200
541575 541586 Doseren van zink door atoomabsorptie spectrometrie (Maximum 1) 24 CHEM Bloed 250
541612 541623 Doseren van amylasen (Maximum 1) (Cumulregel 337) 24 CHEM Bloed 125
541656 541660 Doseren van cholinesterasen (Maximum 1) (Diagnoseregel 92) 24 CHEM Bloed 125
541693 541704 ° Doseren van creatine kinasen (Maximum 1) (Cumulregel 10) 24 CHEM Bloed 100
541715 541726 Electroforese met diagram of berekening van iso-enzymen van creatine kinase (Maximum 1) (Cumulregel 10) 24 CHEM Bloed 150
541774 541785 Doseren van melkzuurdehydrogenasen (Maximum 1) (Cumulregel 10) 24 CHEM Bloed 80
541833 541844 Doseren van lipasen (Maximum 1) (Cumulregel 337) 24 CHEM Bloed 125
541892 541903 ° Doseren van de gammaglutamyltransferasen (Maximum 1) 24 CHEM Bloed 80
541914 541925 ° Doseren van de alkalische fosfatasen (Maximum 1) 24 CHEM Bloed 80
541936 541940 Doseren van de totale alkalische fosfatasen en elektroforese van de iso-enzymen van alkalische fosfatasen met diagram en berekening (Maximum 1)(Cumulregel 77)(Diagnoseregel 71) OPGEHEVEN 24 CHEM Bloed 400
541973 541984 Doseren van een intra-erythrocytair of intra-leucocytair enzym (Maximum 5) 24 CHEM Bloed 500
541995 542006 Doseren van angiotensine converting enzyme (Kininase 2) (Maximum 1) 24 CHEM Bloed 200
542010 542021 Doseren van het specifiek prostaatantigeen (P.S.A.) met niet isotopen-methode uitgevoerd in de opvolging van de behandeling van een gekende prostaat kanker (Maximum 1) (Cumulregel 316) (Diagnoseregel 5) 24 CHEM Bloed 350
542032 542043 Immunofixatie gebruik makend van minimum drie antihumane immunosera (Maximum 1)(Cumulregel 49)(Diagnoseregel 8) 24 CHEM Bloed 900
542076 542080 Chromatografie met het oog op het opsporen van een hemoglobinopathie (Maximum 1)(Cumulregel 50) 24 CHEM Bloed 500
542091 542102 Isoëlektrische focalisatie met het oog op het opsporen van een hemoglobinopathie (Maximum 1)(Cumulregel 50) 24 CHEM Bloed 500
542113 542124 Doseren van caroteen (Maximum 1)(Cumulregel 19) 24 CHEM Bloed 125
542135 542146 Doseren van vitamine E door HPLC (Maximum 1)(Cumulregel 19) 24 CHEM Bloed 600
542172 542183 Immunodosering van een iso-enzyme van creatine kinase (Maximum 1) (Cumulregel 10) 24 CHEM Bloed 250
542231 542242 Doseren van LDL-cholesterol, met uitsluiting van berekeningsmethoden (Maximum 1)(Cumulregel 13) (Diagnoseregel 54) 24 CHEM Bloed 100
542253 542264 Doseren van homocyst(e)ine in plasma met een specifieke methode (Maximum 1)(diagnoseregel 55) 24 CHEM Bloed 1000
542275 542286 Doseren van een cryoglobuline met spectrofotometrie (Maximum 1) (Diagnoseregel 62) 24 CHEM Bloed 200
542290 542301 Immunochemische identificatie van een cryoglobuline (Maximum 1)(Diagnoseregel 62) 24 CHEM Bloed 900
542334 542345 Doseren van de T-isovorm van troponine met een immunologisch methode (Maximum 1)(Cumulregel 10) 24 CHEM Bloed 350
542356 542360 Doseren van de I-isovorm van troponine met een immunologische methode (Maximum 1)(Cumulregel 10) 24 CHEM Bloed 350
542371 542382 D-Xylose resorptietest, doseren van D-Xylose (Maximum 1) 24 CHEM Bloed 600
542393 542404 Afzonderlijk doseren van vrij carnitine en acylcarnitine fracties 24 CHEM Bloed 1000
542415 542426 Specifiek bepalen van C22-C26 vetzuren, fytaanzuur en pristaanzuur en identificatie met massaspectrometrie (Maximum 1) (Diagnoseregel 40) 24 CHEM Bloed 3000
542430 542441 Specifiek bepalen van fytaanzuur, en identificatie met massaspectrometrie (Maximum 1)(Cumulregel 67)(Diagnoseregel 59) OPGEHEVEN 24 CHEM Bloed 3000
542452 542463 Specifiek bepalen van galzuren, en identificatie met massaspectrometrie (Maximum 1) (Diagnoseregel 59, 60) 24 CHEM Bloed 3000
542474 542485 Doseren van een lysosomaal enzym (Maximaal 1)(Diagnoseregel 40) 24 CHEM Bloed 500
542496 542500 Doseren van aceto-acetaat en van 3-hydroxybutyraat (Maximum 1)(Diagnoseregel 40) 24 CHEM Bloed 700
542511 542522 Doseren van vrije vetzuren (Maximum 1)(Diagnoseregel 40) 24 CHEM Bloed 250
542533 542544 Doseren van beta-2-microglobuline met een immunologische methode (Maximum 1) 24 CHEM Bloed 300
542555 542566 Bepalen van de risico faktor van Down's syndroom en misvorming van de neurale buis in de loop van het tweede trimester van de zwangerschap, omvattend het doseren van alfa-foetoproteïne, H.C.G. en vrij oestriol inclusief de berekening, rekening houdend met adequate klinische en statistische parameters (Maximum 1)(Cumulregel 64, 124, 125) 24 CHEM Bloed 1400
542673 542684 Doseren van de botfractie van de alkalische fosfatasen (Maximum 1) (Cumulregel 77 ) (Diagnoseregel 71) OPGEHEVEN 24 CHEM Bloed 400
542695 542706 Doseren van osteocalcine (Maximum 1)(Cumulregel 77)(Diagnoseregel 71) OPGEHEVEN 24 CHEM Bloed 300
542710 542721 Doseren van trypsine (Maximum 1)(Cumulregel 79) 24 CHEM Bloed 350
542732 542743 Doseren van schildklier-stimulerend immuunglobuline (TSI) in de evolutie van een medicamenteuze behandeling (Maximum 1)(Cumulregel 80) 24 CHEM Bloed 900
542754 542765 Doseren van degradatieproduct van collageen type 1 (Maximum 1)(Cumulregel 78) Diagnoseregel 71) OPGEHEVEN 24 CHEM Bloed 400
542776 542780 Bepalen van de risico factor van Down's syndroom in de loop van het eerste trimester van de zwangerschap, omvattend het specifiek doseren van de vrije beta-fractie van human chorionic gonadotrophin (free beta HCG) en van de "pregnancy associated placental protein A (PAPP-A)" rekening houdend met de meting van de klinische parameters (evaluatie van de nekplooi dikte door echografische meting van de foetale nukale translucentie) en adequate statistieken (Maximum 1) (Cumulregel 124, 125) 24 CHEM Bloed 2500
542791 542802 Doseren van kappa en lambda vrij lichte ketens in het serum (Maximum 1) (Diagnoseregel 86) 24 CHEM Bloed 2000
542813 542824 Doseren van tryptase in het serum (Maximum 1) (Diagnoseregel 87) 24 CHEM Bloed 700
542850 542861 Doseren van het specifiek prostaatantigeen (P.S.A.) met niet isotopen-methode uitgevoerd in het kader van individuele opsporing bij mannen vanaf 40 jaar oud met familiale antecedenten van prostaat kanker die vóór de leeftijd van 65 jaar gediagnosticeerd werd (Maximum 1) (Cumulregel 338) (Diagnoseregel 97) 24 CHEM Bloed 350
542872 542883 Doseren van natrium, van kalium, van chloriden en van de bicarbonaten in het plasma of het serum (Maximum 1) (Cumulregel 335) 24 CHEM Bloed 200
542894 542905 Doseren van de botaanmaak (Maximum 1) (Cumulregel 77) (Diagnoseregel 71) 24 CHEM Bloed 400
542916 542920 Doseren van de botafbraak (Maximum 1) (Cumulregel 78) (Diagnoseregel 71) 24 CHEM Urine 400
542953 542964 Doseren van botafbraak (Maximum 1) (Cumulregel 78) (Diagnoseregel 71) 24 CHEM Bloed 400
543012 543023 Chromatografie van aminozuren (Maximum 1) (Cumulregel 25) OPGEHEVEN 24 CHEM Urine 350
543034 543045 Afzonderlijk doseren van aminozuren na fractionering op kolom (Maximum 1) (Cumulregel 346) 24 CHEM Urine 2500
543056 543060 Doseren van delta-aminolevulinezuur (Maximum 1) 24 CHEM Urine 600
543071 543082 Specifiek bepalen van organische zuren, met identificatie met massaspectrometrie (Maximum 1) (Cumulregel 345) (Diagnoseregel 40) 24 CHEM Urine 3000
543093 543104 Doseren van urinezuur (Maximum 1) 24 CHEM Urine 60
543130 543141 Doseren van ammoniak (Maximum 1) 24 CHEM Urine 100
543152 543163 Doseren van de amylasen (Maximum 1) 24 CHEM Urine 125
543174 543185 Doseren van totale stikstof (Kjeldahl) (Maximum 1) 24 CHEM Urine 700
543196 543200 Doseren van calcium (Maximum 1) 24 CHEM Urine 60
543211 543222 Doseren van chloriden (Maximum 1) 24 CHEM Urine 60
543233 543244 Fractioneren en doseren van porfyrines door HPLC (Maximum 1) (Diagnoseregel 65) 24 CHEM Urine 2000
543255 543266 Doseren van creatinine (Maximum 1) (Cumulregel 8,343) 24 CHEM Urine 80
543270 543281 Creatinineklaring (Maximum 1) (Cumulregel 8) 24 CHEM Urine 200
543314 543325 Doseren van koper door atoomabsorptie spectrometrie (Maximum 1) 24 CHEM Urine 300
543336 543340 Opzoeken van cystine (Maximum 1) 24 CHEM Urine 20
543351 543362 Electroforese van proteïnen (Maximum 1) 24 CHEM Urine 250
543373 543384 Doseren van ijzer door atoomabsorptie spectrometrie (Maximum 1) 24 CHEM Urine 300
543432 543443 Immunoëlektroforese met een minimum gebruik van twee antihumane immunosera (Maximum 1) (Cumulregel 51) 24 CHEM Urine 700
543454 543465 Doseren van iood (Maximum 1) 24 CHEM Urine 500
543476 543480 Doseren van magnesium (Maximum 1) 24 CHEM Urine 60
543513 543524 Doseren van mucopolysacchariden (Maximum 1) 24 CHEM Urine 250
543535 543546 Bepalen van de osmolaliteit (Maximum 1) 24 CHEM Urine 125
543572 543583 Doseren van oxalaten door HPLC of specifieke enzymatische methode (Maximum 1) 24 CHEM Urine 600
543594 543605 Doseren van fosfaten (Maximum 1) 24 CHEM Urine 60
543616 543620 Opzoeken van porfobilinogeen (Maximum 1) 24 CHEM Urine 80
543631 543642 Doseren van porfobilinogeen (Maximum 1) (Diagnoseregel 66) 24 CHEM Urine 400
543653 543664 Opzoeken van porfyrines (Maximum 1) 24 CHEM Urine 50
543675 543686 Doseren van kalium (Maximum 1) 24 CHEM Urine 60
543690 543701 Specifiek doseren van een proteïne door een immunologische methode (Maximum 3) 24 CHEM Urine 150
543712 543723 Doseren van albumine in micro-hoeveelheid door een immunologische methode (Maximum 1)(Cumulregel 69) (Diagnoseregel 3) 24 CHEM Urine 150
543734 543745 Doseren van natrium (Maximum 1) 24 CHEM Urine 60
543756 543760 Chromatografie van oligosacchariden (Maximum 1)(Diagnoseregel 40) 24 CHEM Urine 500
543771 543782 Doseren van ureum (Maximum 1) 24 CHEM Urine 50
543793 543804 D-Xylose resorptietest, doseren van D-Xylose (Maximum 1) 24 CHEM Urine 600
543815 543826 Immunofixatie met een minimum gebruik van twee antihumane immunosera (Maximum 1)(Cumulregel 51) 24 CHEM Urine 700
543830 543841 Chromatografie van purinen en pyrimidinen (Maximum 1)(Cumulregel 68)(Diagnoseregel 40) 24 CHEM Urine 350
543852 543863 Afzonderlijk doseren van purinen en pyrimidinen na fractionering op kolom (Maximum 1)(Cumulregel 68)(Diagnoseregel 40) 24 CHEM Urine 2500
543896 543900 Opzoeken en identificeren van mucopolysacchariden (Maximum 1)(Diagnoseregel 40) 24 CHEM Urine 500
543911 543922 Doseren van orootzuur met HPLC (Maximum 1)(Diagnoseregel 40) 24 CHEM Urine 600
543933 543944 Doseren van siaalzuur (Maximum 1)(Diagnoseregel 40) 24 CHEM Urine 250
543955 543966 Doseren van degradatieproduct van collageen type 1 (Maximum 1)(Cumulregel 78)(Diagnoseregel 71) OPGEHEVEN 24 CHEM Urine 300
543970 543981 Doseren van beta-2-microglobuline (Maximum 1)(Cumulregel 81) 24 CHEM Urine 300
543992 544003 Doseren van cyclisch adenosine monofosfaat (cAMP) (Maximum 1)(Cumulregel 82) 24 CHEM Urine 350
544014 544025 Doseren van melkzuur (Maximum 1) 24 CHEM CrSpV 150
544036 544040 Doseren van melkzuurdehydrogenasen (Maximum 1)(Cumulregel 59) 24 CHEM CrSpV 150
544073 544084 Doseren van glucose (Maximum 1) 24 CHEM CrSpV 100
544095 544106 Doseren van totale proteïnen (Maximum 1) 24 CHEM CrSpV 100
544110 544121 Electroforese van proteïnen zonder curve of berekening (Maximum 1) (Cumulregel 31) 24 CHEM CrSpV 250
544132 544143 Electroforese van proteïnen met curve en berekening (Maximum 1) (Cumulregel 31) 24 CHEM CrSpV 400
544154 544165 Immunoëlektroforese met een minimum gebruik voor drie antihumane immunosera (Maximum 1) (Cumulregel 32) 24 CHEM CrSpV 1000
544176 544180 Isoëlectrische focalisatie van de proteïnen van het CSV en van het serum en doseren van de totale proteïnen van het CSV en het serum (Maximum 1) (Cumulregel 32) 24 CHEM CrSpV 3000
544191 544202 Isoëlectrische focalisatie van de proteïnen van het CSV en van het serum met immunologische identificatie van de IgG door blotting en doseren van de totale proteïnen van het CSV en van het serum (Maximum 1) (Cumulregel 32) 24 CHEM CrSpV 4000
544213 544224 Specifiek doseren van een proteïne door een immunologische methode (Maximum 3) 24 CHEM CrSpV 300
544235 544246 Doseren van methoxyhydroxyfenylglycol door HPLC met electrochemische detectie (Maximum 1) 24 CHEM CrSpV 2000
544250 544261 Doseren van de creatine kinasen (Maximum 1)(Cumulregel 59) 24 CHEM CrSpV 150
544272 544283 Immunofixatie met een minimum gebruik van drie antihumane immunosera (Maximum 1)(Cumulregel 32) 24 CHEM CrSpV 1000
544294 544305 Specifiek doseren van gamma-aminoboterzuur (Maximum 1)(Diagnoseregel 40) 24 CHEM CrSpV 3000
544316 544320 Specifiek bepalen van organische zuren met identificatie met massaspectrometrie (Maximum 1) (Cumulregel 345) (Diagnoseregel 40) 24 CHEM CrSpV 3000
544331 544342 Doseren van methylmalonzuur en succinylaceton (Maximum 1) (Cumulregel 345) (Diagnoseregel 40, 130) 24 CHEM Bloed 1000
544353 544364 Doseren van organische zuren in serum of plasma (Maximum 1) (Cumulregel 345) (Diagnoseregel 40, 130) 24 CHEM Bloed 3000
544375 544386 Afzonderlijk doseren van aminozuren na fractioneren op kolom (Maximum 1) (Cumulregel 346) (Diagnoseregel 40) 24 CHEM CrSpV 2500
544390 544401 Doseren van pipecolinezuur (Maximum 1) (Cumulregel 346) (Diagnoseregel 40, 131) 24 CHEM Bloed 2000
544412 544423 Doseren van guanidinoacetaat en creatine (Maximum 1) (Cumulregel 347) (Diagnoseregel 40, 132) 24 CHEM Bloed 2000
544434 544445 Doseren van guanidinoacetaat en creatine (Maximum 1) (Cumulregel 347) (Diagnoseregel 40, 132) 24 CHEM Urine 2000
544456 544460 Doseren van guanidinoacetaat en creatine (Maximum 1) (Cumulregel 347) (Diagnoseregel 40, 132) 24 CHEM CrSpV 2000
544471 544482 Doseren van galactose-1-fosfaat in erytrocyten (Maximum 1) (Diagnoseregel 40) 24 CHEM Bloed 1000
544493 544504 Afzonderlijk doseren van cholestanol, 7- en 8-dehydrocholesterol (Maximum 1) (Cumulregel 348) (Diagnoseregel 40) 24 CHEM Bloed 2000
544515 544526 Doseren van melkzuur (Maximum 1) 24 CHEM Faeces 200
544530 544541 Opzoeken van albumine in meconium (Maximum 1) 24 CHEM Faeces 80
544552 544563 Doseren van ammonium en van organische zuren (Maximum 1) 24 CHEM Faeces 200
544574 544585 Doseren van calcium (Maximum 1) 24 CHEM Faeces 250
544596 544600 Doseren van chloriden (Maximum 1) 24 CHEM Faeces 100
544611 544622 Fractioneren en doseren van porfyrines door HPLC (Maximum 1) 24 CHEM Faeces 2000
544633 544644 Doseren van totale vetten (Maximum 1) 24 CHEM Faeces 1000
544655 544666 Doseren van totale vetten met differentiatie van de neutrale vetten en vetzuren (Maximum 1) 24 CHEM Faeces 1200
544670 544681 Doseren van kalium (Maximum 1) 24 CHEM Faeces 150
544692 544703 Doseren van natrium (Maximum 1) 24 CHEM Faeces 150
544714 544725 Doseren van trypsine (Maximum 1) (Cumulregel 60) 24 CHEM Faeces 150
544736 544740 Doseren van chymotrypsine (Maximum 1)(Cumulregel 60) 24 CHEM Faeces 150
544751 544762 Doseren van calprotectine (Maximum 1) (Diagnoseregel 122) 24 CHEM Faeces 1600
544773 544784 Afzonderlijk doseren van desmosterol, lathosterol, campesterol, sitosterol en 27- hydroxycholesterol (Maximum 1) (Cumulregel 348) (Diagnoseregel 40) 24 CHEM Bloed 2000
544795 544806 Afzonderlijk doseren van cholestanol, 7-en 8-dehydrocholesterol, desmosterol, lathosterol, campesterol, sitosterol en 27-hydroxycholesterol (Maximum 1) (Cumulregel 348) (Diagnoseregel 40) 24 CHEM Bloed 3000
544810 544821 Afzonderlijk doseren van 7- en 8-dehydrocholesterol (Maximum 1) (Cumulregel 348) (Diagnoseregel 40) 24 CHEM Vruchtw 2000
544832 544843 Identificeren van asialotransferrine, monosialotransferrine en disialotransferrine (Maximum 1) (Diagnoseregel 40, 131) 24 CHEM Bloed 500
544854 544865 Bepalen van het alfa-1-protease inhibitor (alfa1-antitrypsine) fenotype (Maximum 1) (Diagnoseregel 131, 133) 24 CHEM Blord 600
544876 544880 Doseren van pancreas elastase 1 (Maximum 1) (Diagnoseregel 134) 24 CHEM Faeces 1600
544891 544902 Afzonderlijk doseren van polyolen na fractionering (Maximum 1) (Cumulregel 349) (Diagnoseregel 40) 24 CHEM Urine 2000
544913 544924 Afzonderlijk doseren van mono- en disacchariden na fractionering (Maximum 1) (Cumulregel 349) (Diagnoseregel 40) 24 CHEM Urine 2000
544935 544946 Afzonderlijk doseren van polyolen, mono- en disacchariden na fractionering (Maximum 1) (Cumulregel 349) (Diagnoseregel 40) 24 CHEM Urine 3000
544950 544961 Doseren van fibroblast groeifactor 23 (Maximum 1) (Diagnoseregel 98) 24 Ch-Ho Bloed 700
544972 544983 Doseren van pregnenolone (Maximum 1) (Diagnoseregel 145) 24 Ch-Ho Bloed 700
544994 545005 Doseren van 17-hydroxypregnenolone (Maximum 1) (Diagnoseregel 145) 24 Ch-Ho Bloed 700
545016 545020 Doseren van fructose (Maximum 1) 24 CHEM Sperma 200
545031 545042 Doseren van zure fosfatasen (Maximum 1)(Cumulregel 61) 24 CHEM Sperma 300
545053 545064 Doseren van gammaglutamytransferasen (Maximum 1)(Cumulregel 61) 24 CHEM Sperma 300
545075 545086 Doseren van pro-insuline (Maximum 1) (Diagnoseregel 146) 24 Ch-Ho Bloed 600
545090 545101 Doseren van cortisol in speeksel (Maximum 1) (Cumulregel 228, 300, 322) (Diagnoseregel 147) 24 CHEM Diverse 700
545112 545123 Uitvoering van een eosine-5-maleïmide test (EMA) (Maximum 1) (Diagnoseregel 135)" 24 Hemat - 1000
545134 545145 Doseren van alfa2-antiplasmine (Maximum 1) (Diagnoseregel 136) 24 Co-HeS - 1500
545156 545160 Doseren van alfa foetoproteïne (Maximum 1) (Cumulregel 52) 24 CHEM Vruchtw 350
545171 545182 Doseren van creatinine (Maximum 1) 24 CHEM Vruchtw 100
545193 545204 Doseren van bilirubine met Spectrofotometrie, met opname van het absorptiespectrum tussen 375 nm en 525 nm (Maximum 1) 24 CHEM Vruchtw 1400
545215 545226 Bepalen van de foetale maturiteit door analyse van vruchtwater bekomen door amniocentesis (Maximum 1) 24 CHEM Vruchtw 1600
545230 545241 Functionele test van de von Willebrand protease (ADAMTS13) (Maximum 1) (Diagnoseregel 137) 24 Co-HeS - 3000
545252 545263 Identificatie van een inhibitor van de von Willebrand protease (ADAMTS13) (Maximum 1) (Diagnoseregel 138) 24 Co-HeS - 3000
545274 545285 Diagnose van de von Willebrand ziekte van type 2N (Maximum 1) (Diagnoseregel 139) 24 Co-HeS - 600
545296 545300 Meting van de bindingscapaciteit van de von Willebrandfactor aan collageen (Maximum 1) (Diagnoseregel 136) 24 Co-HeS - 1000
545311 545322 Semi-kwantitatieve bepaling van hyaluronzuur (Maximum 1) 24 CHEM GewrV 50
545333 545344 Doseren van urinezuur (Maximum 1) 24 CHEM GewrV 100
545355 545366 Doseren van C3 (Maximum 1) 24 CHEM GewrV 200
545370 545381 Doseren van glucose (Maximum 1) 24 CHEM GewrV 80
545392 545403 Doseren van totale proteïnen (Maximum 1) 24 CHEM GewrV 80
545414 545425 Analyse van het multimeren patroon van de von Willebrand factor (VWF) (Maximum 1) (Diagnoseregel 140) 24 Co-HeS - 3000
545436 545440 Doseren van de von Willebrand factor propeptide (VWF) (Maximum 1) (Diagnoseregel 141) 24 Co-HeS - 1000
545473 545484 Functionele analyse van antilichamen specifiek voor de heparine geïnduceerde trombocytopenie (Maximum 1) (Diagnoseregel 143) 24 Co-HeS - 3000
545495 545506 Analyse van bloedplaatjes secretie (Maximum 1) (Diagnoseregel 136) 24 Co-HeS - 1000
545510 545521 Meten van het maagzuurdebiet (basale afscheiding en maximale reactieve afscheiding) Minimum drie monsters (Maximum 1) 24 CHEM Diverse 500
545532 545543 Meten van de basale activiteit en na activatie van de pancreatische afscheiding met gelijktijdig doseren van minstens twee substanties (enzymen en/of ionen). Minimum drie monsters (Maximum 1) (Cumulregel 33) 24 CHEM Diverse 600
545554 545565 Doseren van amylasen in duodenaal of pancreatisch vocht (Maximum 1) (Cumulregel 33) 24 CHEM Diverse 250
545576 545580 Doseren van lipasen in duodenaal of pancreatisch vocht (Maximum 1) (Cumulregel 33) 24 CHEM Diverse 250
545591 545602 Doseren van trypsine in duodenaal of pancreatisch vocht (Maximum 1) (Cumulregel 33) 24 CHEM Diverse 250
545613 545624 Kwalitatief chemisch onderzoek van stenen (Maximum 1) (Cumulregel 34) 24 CHEM Diverse 250
545635 545646 Kwantitatieve chemische analyse van urinestenen (Maximum 1) (Cumulregel 34) 24 CHEM Diverse 1000
545650 545661 Doseren van amylasen in een punctievloeistof(peritoneaal, pleuraal, pericardiaal) (Maximum 1) (Cumulregel 62) 24 CHEM Diverse 200
545672 545683 Doseren van L.D.H. in een punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal) (Maximum 1) 24 CHEM Diverse 100
545694 545705 Doseren van totale proteïnen in een punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal) (Maximum 1) 24 CHEM Diverse 80
545716 545720 Biopsieën of kweken van cellen : doseren van minimum twee verschillende intracellulaire enzymen (Maximum 1) (Diagnoseregel 41) 24 CHEM Diverse 1800
545731 545742 Biopsieën of kweken van cellen : doseren van een of meer intracellulaire overbelastingsproducten (Maximum 1) (Diagnoseregel 41) 24 CHEM Diverse 1400
545753 545764 Zweettest door ionoforese met doseren van natrium en chloriden op dezelfde afname (Maximum 1) 24 CHEM Diverse 2000
545775 545786 Doseren van lipasen in een punctie-vloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal) (Maximum 1)(Cumulregel 62) 24 CHEM Diverse 200
545790 454801 Analyse van stollingsactiviteit van Fletcher factor (plasma prekallikreïne) en doseren van kininogeen van hoog moleculair gewicht (Maximum 1) (Diagnoseregel 144) 24 Co-HeS - 400
545812 545823 Detectie van antilichamen tegen podocytaire antigenen voor de diagnose van membraneuze glomerulonefritis (Maximum 1) (Diagnoseregel 148) 24 IH-NS - 750
545834 545845 Detectie van antilichamen tegen podocytaire antigenen in het kader van de opvolging van een patiënt met membraneuze glomerulonefritis (Maximum 1) (Diagnoseregel 53, 149) 24 IH-NS - 750
545856 545860 Detectie van antilichamen tegen de acetylcholine receptor (Maximum 1) (Diagnoseregel 150, 153) 24 IH-NS - 900
545871 545882 Identificatie van auto-antilichamen tegen de huid antigenen BP180, BP230, DSG,DSG3, collageen VII of envoplakine door immunoassay (Maximum 4) (Diagnoseregel 151, 153) 24 IH-NS - 600
545893 545904 Opvolging van de productie van auto-antilichamen tegen de huid antigenen BP180, BP230, DSG,DSG3, collageen VII of envoplakine door immunoassay (Maximum 2) (Diagnoseregel 152, 153) 24 IH-NS - 600
546011 546022 Afzonderlijk doseren van adrenaline, noradrenaline en dopamine door HPLC met electrochemische detectie (Maximum 1) (Cumulregel 235) 24 Ch-Ho Bloed 1400
546033 546044 Doseren van cortisol (Maximum 1) (Cumulregel 210, 228, 322) 24 Ch-Ho Bloed 400
546055 546066 Doseren van totale oestrogenen (Maximum 1) (Cumulregel 212) 24 Ch-Ho Bloed 400
546070 546081 Doseren van totale thyroxine (T4) en van het thyroxine bindend globuline (TBG) of de saturatiecapaciteit van thyroxine bindend globuline(TBG) (Maximum 1)(Cumulregel 218, 219) 24 Ch-Ho Bloed 200
546092 546103 Doseren van insuline (Maximum 1) (Cumulregel 221, 322) 24 Ch-Ho Bloed 300
546114 546125 Doseren van luteïniserend hormoon (L.H.) (Maximum 1) (Cumulregel 123, 322) 24 Ch-Ho Bloed 300
546136 546140 Doseren van follikelstimulerend hormoon (FSH) (Maximum 1) (Cumulregel 309, 322) 24 Ch-Ho Bloed 300
546151 546162 Doseren van prolactine (Maximum 1) (Cumulregel 310, 322) 24 Ch-Ho Bloed 350
546173 546184 Doseren van schildklier stimulerend hormoon (TSH) (Maximum 1) (Cumulregel 218, 311, 322) 24 Ch-Ho Bloed 250
546195 546206 Doseren van humane choriogonadotrofines (hCG) (Maximum 1) (Cumulregel 37, 322)(Diagnoseregel 6) 24 Ch-Ho Bloed 400
546210 546221 Doseren van oestradiol (Maximum 1) (Cumulregel 212, 313, 322) 24 Ch-Ho Bloed 500
546232 546243 Doseren van progesteron (Maximum 1) (Cumulregel 314, 322) 24 Ch-Ho Bloed 450
546254 546265 Doseren van oestriol (Maximum 1)(Cumulregel 64, 119, 212, 322) 24 322 Bloed 400
546276 546280 Doseren van vrije T4 (Maximum 1)(Cumulregel 218, 219) 24 Ch-Ho Bloed 250
546291 546302 Doseren van vrije T3 (Maximum 1)(Cumulregel 218, 220) 24 Ch-Ho Bloed 250
546416 546420 Doseren van oestrogeen- en progesteronreceptoren in borsttumoren, ongeacht het aantal afnamen, met een immunologische methode (Maximum 1)(Cumulregel 66) 24 Ch-Ho Diverse 5000
546512 546523 Afzonderlijk doseren van adrenaline, noradrenaline en dopamine door HPLC met electrochemische detectie (Maximum 1) 24 Ch-Ho Urine 1400
546534 546545 Afzonderlijk doseren van de metanefrines en normetanefrines door HPLC met electrochemische detectie (Maximum 1) 24 Ch-Ho Urine 1400
546556 546560 Doseren van vanille-amandelzuur door HPLC of gas-chromatografie (Maximum 1) (Cumulregel 27) 24 Ch-Ho Urine 1000
546571 546582 Doseren van homovanillinezuur door HPLC of gas-chromatografie (Maximum 1) (Cumulregel 27) 24 Ch-Ho Urine 1000
546593 546604 Doseren van 5-hydroxy-indolazijnzuur door HPLC (Maximum 1) 24 Ch-Ho Urine 1000
546615 546626 Doseren van de totale 17-ketosteroïden (Maximum 1) 24 Ch-Ho Urine 500
546630 546641 Doseren van de 17-hydroxycorticosteroïden (Maximum 1) 24 Ch-Ho Urine 400
546674 546685 Doseren van vrij cortisol met chromatografie (Maximum 1) (Cumulregel 300, 322) 24 Ch-Ho Urine 700
546755 546766 Chromatografisch fractioneren van de pregnanesteroïden met doseren van ten minste pregnandiol en pregnanetriol (Maximum 1) (Cumulregel 30) 24 Ch-Ho Urine 700
546770 546781 Chromatografisch fractioneren van de 17-ketosteroïden en pregnanesteroïden (Maximum 1) (Cumulregel 30) 24 Ch-Ho Urine 2500
546836 546840 Doseren van aldosteron (Maximum 1)(cumulregel 113, 322) 24 Ch-Ho Urine 600
546910 546921 Doseren van 5-hydroxy-indolazijnzuur door HPLC (Maximum 1) 24 Ch-Ho CrSpV 1000
547013 547024 Doseren van salicylaten (Maximum 1) (Cumulregel 71) (Diagnoseregel 49) 24 CH-To Bloed 400
547035 547046 Doseren van ethanol met een niet-chromatografische methode (Maximum 1)(Cumulregel 38, 71)(Diagnoseregel 70) 24 CH-To Bloed 200
547050 547061 Doseren van ethanol met een chromatografische methode (Maximum 1)(Cumulregel 38, 71)(Diagnoseregel 70) 24 CH-To Bloed 500
547072 547083 Doseren van glycolen of hogere alcoholen en hun metabolieten met een chromatografische methode (Maximum 1)(Diagnoseregel 49) 24 CH-To Bloed 900
547094 547105 Doseren van aluminium met atoomabsorptiespectrometrie of met een minstens evenwaardige methode (Maximum 1)(Diagnoseregel 12, 70) 24 CH-To Bloed 1200
547116 547120 Doseren van cyaniden (Maximum 1)(Diagnoseregel 49) 24 CH-To Bloed 700
547153 547164 Doseren van een xenobioticum en zijn metabolieten met een specifieke chromatografische methode (HPLC of GC) of met een minstens evenwaardige methode, met uitzondering van de farmaca vermeld onder Therapeutische Monitoring, paracetamol (547212-547223), salicytaten (547013-547024), ethanol (548035-547046, 547050-547061), methanol (547315-547326), hogere alcoholen en glycolen (547072-547083) (Maximum 3)(Diagnoseregel 49) 24 CH-To Bloed 1600
547175 547186 Doseren van een xenobioticum en zijn metabolieten met een niet-immunologische, niet-chromatografische methode, met uitzondering van de farmaca vermeld onder Therapeutische Monitoring. paracetamol (547212-547223) salicytaten (547013-547024), ethanol (547035-547046, 547050-547061), methanol (547315-547326), hogere alcoholen en glycolen (547072-547083) (Maximum 3) (Diagnoseregel 49) 24 CH-To Bloed 400
547190 547201 Doseren van een zwaar metaal (As,B,Bi,Cd,Co,Cr,Hg,Mn,Ni, Sn,Tl), van Au of Ag met atoomabsorptiespectrometrie of een minstens evenwaardige methode (Maximum 5)(Diagnoseregel 70) 24 CH-To Bloed 1200
547212 547223 Doseren van paracetamol (Maximum 1)(Cumulregel 71) (Diagnoseregel 49) 24 CH-To Bloed 400
547234 547245 Doseren van lood in vol bloed met atoomabsorptie spectrometrie of een minstens evenwaardige methode (Maximum 1)(Diagnoseregel 70) 24 CH-To Bloed 700
547256 547260 Doseren van sulfhemoglobine (Maximum 1)(Diagnoseregel 70) 24 CH-To Bloed 600
547293 547304 Doseren van thiocyanaat (Maximum 1)(Diagnoseregel 70) 24 CH-To Bloed 400
547315 547326 Doseren van methanol met een chromatografische methode (Maximum 1)(Cumulregel 38) (Diagnoseregel 49) 24 CH-To Bloed 500
547330 547341 Opzoeken en doseren van erythrocytair zinkprotoporfyrine (Maximum 1) (Diagnoseregel 49, 61) 24 CH-To Bloed 500
547352 547363 Opzoeken van xenobiotica met een kwalitatieve immunologische methode. Een positief resultaat moet bevestigd worden met een specifieke chromatografische methode (Maximum 4)(Cumulregel 71)(Diagnoseregel 49) 24 CH-To Bloed 250
547374 547385 Opzoeken en identificeren van xenobiotica en hun metabolieten van éénzelfde farmacologische of chemische klasse met een specifieke chromatografische methode (Maximum 3)(Cumulregel 71)(Diagnoseregel 49) 24 CH-To Bloed 1400
547396 547400 Algemeen toxicologisch onderzoek met identificatie van xenobiotica en hun metabolieten. Elke positieve screeningtest moet bevestigd worden door een specifieke chromatografische methode. De toegepaste technieken moeten voldoende specifiek en gevoelig zijn om de overgrote meerderheid van geneesmiddelen, tenminste uit de groep van de barbituraten, benzodiazepinen, antidepressiva, neuroleptica, opiaten, analgetica (salicylaten, paracetamol) en ethanol aan te tonen of uit te sluiten (Maximum 1) (Cumulregel 71, 72) (Diagnoseregel 35, 49) 24 CH-To Bloed 12000
547514 547525 Opzoeken van paracetamol en metabolieten (Maximum 1) (Cumulregel 73) (Diagnoseregel 49) 24 CH-To Urine 250
547536 547540 Doseren van lood met atoomabsorptie spectrometrie of een minstens evenwaardige methode (Maximum 1) (Diagnoseregel 70) 24 CH-To Urine 700
547551 547562 Doseren van een zwaar metaal (As, B, Bi, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Sn, Tl), van Au of Ag met atoomabsorptiespectrometrie of een minstens evenwaardige methode (maximum vijf metalen van deze lijst) (Maximum 5) (Diagnoseregel 70) 24 CH-To Urine 1200
547573 547584 Doseren van ethanol met een chromatografische methode (Maximum 1)(Cumulregel 38, 73)(Diagnoseregel 70) 24 CH-To Urine 500
547595 547606 Doseren van methanol met een chromatografische methode (Maximum 1)(Cumulregel 38)(Diagnoseregel 49) 24 CH-To Urine 500
547794 547805 Opzoeken van xenobiotica met een kwalitatieve immunologische test. Een positief resultaat moet bevestigd worden met een specifieke chromatografische methode (Maximum 5)(Cumulregel 73)(diagnoseregel 49) 24 CH-To Urine 250
547816 547820 Opzoeken en identificeren van xenobiotica uit eenzelfde farmacologische of chemische klasse met een specifieke chromatografische methode (Maximum 4) (Cumulregel 74)(Diagnoseregel 49) 24 CH-To Maagv 1400
547831 547842 Algemeen toxicologisch onderzoek met identificatie van xenobiotica en hun metabolieten. Elk positief resultaat moet bevestigd worden met een chromatografische methode. De toegepaste technieken moeten voldoende specifiek en gevoelig zijn om de overgrote meerderheid van geneesmiddelen tenminste uit de groep van de barbituraten, benzodiazepinen, antidepressiva, neuroleptica, opiaten, psychoanaleptica, cardiovasculaire farmaca en analgetica (salicylaten, paracetamol) aan te tonen of uit te sluiten (Maximum 1)(Cumulregel 72, 74)(Diagnoseregel 35, 49) 24 CH-To Maagv 12000
547875 547886 Opzoeken en identificeren van xenobiotica en metabolieten uit éénzelfde farmacologische of chemische klasse met een specifieke chromatografische methode (Maximum 4)(Cumulregel 73)(Diagnoseregel 49) 24 CH-To Urine 1400
547890 547901 Algemeen toxicologisch onderzoek met identificatie van xenobiotica en hun metabolieten. Elk positief resultaat moet bevestigd worden door een specifieke chromatografische methode. De toegepaste technieken moeten voldoende specifiek en gevoelig zijn om de overgrote meerderheid van geneesmiddelen, tenminste uit de groep van de barbituraten, benzodiazepinen, antidepressiva neuroleptica, opiaten, psychoanaleptica, cardiovasculaire farmaca en analgetica (salicylaten, paracetamol) aan te tonen of uit te sluiten (Maximum 1)(Cumulregel 72, 73)(Diagnoseregel 35, 49) 24 CH-To Urine 12000
548015 548026 Doseren van de derivaten van anthracycline of van cisplatinum (Maximum 1)(Diagnoseregel 46) 24 Ch-TM Bloed 1600
548030 548041 Doseren van methotrexaat (Maximum 1)(Cumulregel 222, 227) (Diagnoseregel 7, 46) 24 Ch-TM Bloed 1400
548052 548063 Doseren van een anti-aritmisch geneesmiddel of van de actieve metaboliet ervan (Maximum 2)(Diagnoseregel 46) 24 Ch-TM Bloed 350
548074 548085 Doseren van theophylline (Maximum 1)(Diagnoseregel 46) 24 Ch-TM Bloed 350
548096 548100 Doseren van een anti-epileptisch geneesmiddel (Maximum 3)(Diagnoseregel 46) 24 Ch-TM Bloed 350
548111 548122 Doseren van cafeïne bij kinderen jonger dan twaalf maanden met een specifieke methode (Maximum 1)(Diagnoseregel 46) 24 Ch-TM Bloed 500
548192 548203 Doseren van een of meer cardiotonische heterosiden (Maximum 1)(Cumulregel 223, 227) (Diagnoseregel 46) 24 Ch-TM Bloed 350
548214 548225 Doseren van lithium in plasma (Maximum 1) (Diagnoseregel 46) 24 Ch-TM Bloed 150
548251 548262 Doseren van thiopental met specifieke chromatografische methode (HPLC of GC) of met een minstens evenwaardige methode (Maximum 1)(Diagnoseregel 2, 46) 24 Ch-TM Bloed 1600
548273 548284 Doseren van een aminoglycoside antibioticum (minimum twee doseringen) (Maximum 1)(Cumulregel 75)(Diagnoseregel 42,46) 24 Ch-TM Bloed 1000
548295 548306 Doseren van een anti-epilepticum, met uitzondering van fenobarbital, fenytoïne, carbamazepine en valpronezuur, met een specifieke chromatografische methode (HPLC of GC) (Maximum 2)(Diagnose 46) 24 Ch-TM Bloed 1600
548310 548321 Doseren van CA 15.3 met niet isotopen-methode (Maximum 1) (Cumulregel 201, 315) (Diagnoseregel 46) 24 Ch-TM Bloed 700
548332 548343 Doseren van C.E.A. met niet isotopen-methode (Maximum 1) (Cumulregel 201, 317) (Diagnoseregel 46) 24 Ch-TM Bloed 350
548354 548365 Doseren van carbohydrate antigen 19-9 (CA 19-9) (Maximum 1)(Cumulregel 201)(Diagnoseregel 46) 24 Ch-TM Bloed 700
548376 548380 Doseren van CA 125 met niet isotopen-methode (Maximum 1) (Cumulregel 201, 319) (Diagnoseregel 46) 24 Ch-TM Bloed 700
548413 548424 Doseren van immunosuppressiva per immunosuppressivum (Maximum 3)(cumulregel 40, 227)(Diagnoseregel 46, 51) 24 Ch-TM Bloed 600
548435 548446 Doseren van een glycopeptide antibioticum (minimum twee doseringen) (Maximum 1)(Cumulregel 75)(Diagnoseregel 42, 46) 24 Ch-TM Bloed 1000
548450 548461 Doseren van neuron specifiek enolase (NSE) (Maximum 1)(Cumulregel 201)(Diagnoseregel 46) 24 Ch-TM Bloed 800
548472 548483 Exclusief en specifiek doseren van de vrije beta-subeenheid van humane choriogonadotrofines (hCG) (Maximum 1)(Cumulregel 37, 201, 124, 125)(Diagnoseregel 45, 46) 24 Ch-TM Bloed 700
548494 548505 Doseren van tissue polypeptide antigen (TPA) (Maximum 1)(Cumulregel 201)(Diagnoseregel 46) 24 Ch-TM Bloed 450
548516 548520 Doseren van carbohydrate antigen 549 (CA 549) (Maximum 1)(Cumulregel 201) (Diagnoseregel 46) 24 Ch-TM Bloed 700
548531 548542 Doseren van carbohydrate antigen 195 (CA 195) (Maximum 1)(Cumulregel 201)(Diagnoseregel 46) 24 Ch-TM Bloed 700
548553 548564 Doseren van squamous cell carcinoma antigen (SCC) (Maximum 1)(Cumulregel 201)(Diagnoseregel 46) 24 Ch-TM Bloed 700
548575 548586 Doseren van humane choriogonadotrofines (hCG) (Maximum 1) (Cumulregel 37, 322) (Diagnoseregel 105) 24 Ch-TM Bloed 400
548715 548726 Doseren van een antibioticum (Maximum 2)(Cumulregel 75)(Diagnoseregel 46) 24 Ch-TM Diverse 350
549010 549021 Hemokultuur met identificatie van de geïsoleerde kiemen (Maximum 1) 24 Micro - 600
549032 549043 Anaërobe hemokultuur met identificatie van de geïsoleerde kiemen (Maximum 1) 24 Micro - 600
549312 549323 Aërobe kweek van urine met identificatie van de geïsoleerde kiemen (Maximum 1) (Cumulregel 70) 24 Micro - 200
549511 549522 Cytologisch onderzoek van cerebrospinaal vocht : tellen van leucocyten (Maximum 1) 24 Micro - 250
549533 549544 Cytologisch onderzoek van cerebrospinaal vocht : leucocytenformule (Maximum 1) 24 Micro - 500
549555 549566 Microscopisch microbiologisch onderzoek na dubbele kleuring van cerebrospinaal vocht (Maximum 1) 24 Micro - 400
549592 549603 Microscopisch opzoeken van zuur- en alcoholresistente bacillen in een klinisch monster (Maximum 1) 24 Micro - 250
549614 549625 Bepalen van de gevoeligheid van Mycobacterium tuberculosiscomplex voor 3 antibiotica van de eerste lijn : Isoniazide, Rifampicine, Ethambutol (Maximum 1) 24 Micro - 1000
549636 549640 Bepalen van de gevoeligheid van Mycobacterium tuberculosiscomplex voor Pyrazinamide (Maximum 1) 24 Micro - 400
549695 549706 Bepalen van de gevoeligheid van NTM (niet- tuberculeuze mycobacteriën) voor antibiotica : het eerste antibioticum (Maximum 1) (Cumulregel 344) (Diagnoseregel 129) 24 Micro - 400
549710 549721 Bepalen van de gevoeligheid van NTM (niet- tuberculeuze mycobacteriën) voor antibiotica : vanaf het tweede antibioticum (Maximum 5) (Cumulregel 344) (Diagnoseregel 129) 24 Micro - 175
549813 549824 Opzoeken van parasieten, na verrijking, in faeces (Maximum 1) 24 Micro - 400
549835 549846 Kweek die tenminste het opzoeken van Salmonella, Shigella, Yersinia en Campylobacter omvat, met identificatie van de kiemen in faeces (Maximum 1) 24 Micro - 600
549850 549861 Opsporen van toxinogeen Clostridium difficile in faeces (Maximum 1) (Diagnoseregel 37) 24 Micro - 800
549872 549883 Opzoeken van Cryptosporidium, na verrijking, in faeces (Maximum 1) 24 Micro - 400
549894 549905 Opzoeken van Microsporidia (Maximum 1)(Diagnoseregel 78) 24 Micro - 1000
549916 549920 Escherichia coli O157, kweek en identificatie inclusief agglutinatie met een specifiek antiserum (Maximum 1) (Diagnoseregel 99) 24 Micro - 250
550012 550023 Tellen en mobiliteit van spermatozoïden in sperma (Maximum 1) 24 Micro - 250
550034 550045 Morfologisch onderzoek van sperma na kleuring (Maximum 1) 24 Micro - 350
550056 550060 Opzoeken van Streptococcus agalactiae (GBS), door middel van een aanrijkingstechniek op selectieve bodem van een vaginorectaal monster (Maximum 1) (Diagnoseregel 82) 24 Micro - 350
550071 550082 Bepalen van de activiteit van fungusremmende middelen tegen een gist of schimmel geïsoleerd uit normaliter steriele localisaties (Maximum 3) 24 Micro - 400
550093 550104 Bepalen van de minimale inhiberende concentratie van antibiotica voor Helicobacter pylori na falen van de antibiotherapie (Maximum 3) 24 Micro - 400
550115 550126 Capacitatie van spermatoza (Maximum 1) (Diagnoseregel 80) 24 Micro - 12000
550255 550266 Opzoeken van Chlamydia trachomatis door moleculaire amplificatie (Maximum 1) (Diagnoseregel 77) (Cumulregel 116) 24 Micro - 1000
550292 550303 Kwantitatieve kweek van endotracheaal aspiraat bij een geïntubeerde patiënt (Maximum 1)(Cumulregel 115) 24 Micro - 450
550314 550325 Kweek van een keeluitstrijk in geval van verdenking van bacteriële angina (Maximum 1) 24 Micro - 250
550336 550340 Aërobe kweek van expectoraties of bronchiale aspiraten en monsters van Bovenste luchtwegen, exclusief keeluitstrijk (Maximum 1) (Cumulregel 115) 24 Micro - 300
550351 550362 Aërobe kweek van broncho-alveolair lavagevocht (BAL) of "protected specimen brush" (Maximum 1) 24 Micro - 450
550373 550384 Aërobe kweek van etter (exclusief vaginaal secreet), exsudaten, punktievloeistoffen en biopten (Maximum 1) 24 Micro - 400
550395 550406 Aërobe kweek van vaginale of urethrale monsters of sperma (Maximum 1) 24 Micro - 350
550410 550421 Anaërobe kweek van etter, BAL-vocht, punktievloeistoffen (exclusief vaginale- en bovenste luchtwegenmonsters, urine en faeces) (Maximum 1) 24 Micro - 300
550432 550443 Identificatie van strikt anaërobe kiemen (tot op species niveau) in etter, BAL-vocht, punktievloeistoffen (exclusief vaginale- en luchtwegenmonsters, urine en faeces) (Maximum 1) 24 Micro - 600
550454 550465 Kweek van mycobacteriën (Maximum 1) 24 Micro - 600
550476 550480 Identificatie van Mycobacterium tuberculosis (Maximum 1) (Cumulregel 342) 24 Micro - 600
550491 550502 Identificatie van andere mycobacteriën dan Mycobacterium tuberculosis (Maximum 1) (Diagnoseregel 123) 24 Micro - 1200
550513 550524 Kweek en identificatie van mycoplasma (Maximum 1) 24 Micro - 250
550535 550546 Kweek van schimmels (met uitsluiting van gisten) (Maximum 1) 24 Micro - 200
550550 550561 Identificatie van schimmels (Maximum 1) 24 Micro - 250
550572 550583 Kweek van schimmels, afkomstig van de huid of van de huidaanhangsels (Maximum 1) 24 Micro - 200
550594 550605 Identificatie van schimmels, afkomstig van de huid of van de huidaanhangsels (Maximum 1) 24 Micro - 250
550616 550620 Kweek van gisten inclusief de identificatie van Candida albicans (Maximum 1) 24 Micro - 150
550631 550642 Kweek van virussen uit bloed of cerebrospinaal vocht of BAL-vocht of biopten of nasopharyngaal aspiraat, inclusief de identificatie, per monster (Maximum 1) (Cumulregel 114) 24 Micro - 1400
550653 550664 Kweek van virussen uit andere monsters dan die vernoemd in de verstrekking 550631-550642, inclusief de identificatie (Maximum 1) 24 Micro - 1000
550675 550686 Kweek van Chlamydia (Maximum 1) (Cumulregel 116, 323) 24 Micro - 600
550734 550745 Bepaling van de gevoeligheid voor antibacteriële stoffen van aerobe kiemen, andere dan mycobacteriën, na identificatie (Maximum 1) 24 Micro - 400
550756 550760 Bepalen van de gevoeligheid voor antibacteriële stoffen van anaërobe kiemen, andere dan mycobacteriëen, na identificatie (exclusief stammen uit vaginale monsters, urine, faeces en expectoraties (Maximum 1) 24 Micro - 400
550771 550782 Cytologisch onderzoek van punktievloeistoffen met tellen van de leucocyten en leucocytenformule (Maximum 1) 24 Micro - 1000
550793 550804 Kweek van Toxoplasma gondii (Maximum 1) (Diagnoseregel 72) 24 Micro - 600
550815 550826 Opzoeken van parasieten in andere dan faecesmonsters en dan bloed (Maximum 1) 24 Micro - 200
550830 550841 Identificatie van gisten (met uitsluiting van Candida albicans) (Maximum 1) 24 Micro - 250
550852 550863 Bepalen van de gevoeligheid voor antibacteriële stoffen van aerobe kiemen, andere dan mycobacteriën, na identificatie van een tweede isolaat uit bloed, of uit een punctie (Maximum 1) 24 Micro - 250
550874 550885 Bepaling van de minimale inhiberende concentratie van antibacteriële stoffen bij kiemen geïsoleerd uit bloed of cerebrospinaal vocht, per antibioticum (Maximum 3) (Diagnoseregel 52) 24 Micro - 400
550896 550900 Bepaling van productie van bêta-lactamase in geval van isolatie van Haemophilus influenzae of van Neisseria gonorrhea (Maximum 1) 24 Micro - 200
550911 550922 Opsporen van Neisseria Gonorrheae door een techniek van moleculaire amplificatie (Maximum 1) (Cumulregel 70) 24 Micro - 400
550955 550966 Bepalen van de minimale inhiberende concentratie van antibacteriële stoffen bij kiemen geïsoleerd uit normaliter steriele localisaties, andere dan bloed, cerebrospinaal vocht of urine (Maximum 1) (Diagnoseregel 75) 24 Micro - 400
550970 550981 Semikwantitatief opzoeken van Cytomegalovirus in het bloed (Maximum 1)(Cumulregel 114)(Diagnoseregel 78) 24 Micro - 1400
551014 551025 Opsporen van antilichamen tegen Brucellae (Maximum 1) (Cumulregel 326) 24 InSE Bloed 80
551073 551084 Opsporen van antilichamen van antistreptolysines (Maximum 1) (Cumulregel 325) (Diagnoseregel 94) 24 InSE Bloed 80
551110 551121 Titreren van anti-DNAse B (Maximum 1) (Cumulregel 325, 326) 24 InSE Bloed 80
551132 551143 Opsporen van totale of specifieke IgG antilichamen tegen Borrelia (Maximum 1) (Cumulregel 326) (Diagnoseregel 79) 24 InSE Bloed 250
551154 551165 Diagnose en controle van de evolutie van virale hepatitis C, door aantonen van anti-HC antilichamen (Maximum 1) (Cumulregel 328) 24 InSE Bloed 250
551176 551180 Opsporen van antilichamen tegen Rickettsiae met gebruik van specifieke antigenen (Maximum 4)(Cumulregel 327) 24 InSE Bloed 250
551213 551224 Opsporen van IgG antilichamen tegen Mycoplasma pneumoniae (Maximum 1)(Cumulregel 327) 24 InSE Bloed 250
551250 551261 Opsporen van antilichamen tegen tropische virussen (gele koorts, Dengue, West-Nile, Chikungunya, hemorrhagische koortsvirussen) (Maximum 5)(Cumulregel 328) 24 InSE Bloed 500
551272 551283 Diagnose van een infectie door Hantaanvirus (Maximum 1) (Cumulregel 328) 24 InSE Bloed 350
551294 551305 Opsporen van antilichamen tegen Leptospiren (Maximum 1) (Cumulregel 326) 24 InSE Bloed 250
551316 551320 Opsporen van specifieke IgM antilichamen tegen cytomegalovirus (Maximum 1) (Cumulregel 328) (Diagnoseregel 119) 24 InSE Bloed 300
551331 551342 Opsporen van specifieke IgG antilichamen tegen cytomegalovirus (Maximum 1) (Cumulregel 328) (Diagnoseregel 119) 24 InSE Bloed 250
551353 551364 Diagnose van een recente hepatitis A virus-infectie door opzoeken van IgM antilichamen met niet isotopen-methode (Maximum 1) (Cumulregel 229, 328) 24 InSE Bloed 300
551375 551386 Opsporen van specifieke IgG- of totale antilichamen tegen Hepatitis A (Maximum 1) (Cumulregel 328) 24 InSE Bloed 250
551390 551401 Diagnose en controle van de evolutie van virale hepatitis B door aantonen van HBs antigeen met niet isotopen-methode (Maximum 1) (Cumulregel 230, 328) 24 InSE Bloed 250
551412 551423 Diagnose en controle van de evolutie van virale hepatitis B door aantonen van HBe antigeen met niet isotopen-methode (Maximum 1) (Cumulregel 231, 328) 24 InSE Bloed 250
551434 551445 Diagnose en controle van de evolutie van virale hepatitis B door aantonen van anti HBs antilichamen met niet isotopenmethode (Maximum 1) (Cumulregel 232, 328) 24 InSE Bloed 250
551456 551460 Diagnose en controle van de evolutie van virale hepatitis B door aantonen van anti HBe antilichamen met niet isotopenmethode (Maximum 1) (Cumulregel 233, 328) 24 InSE Bloed 250
551471 551482 Diagnose en controle van de evolutie van virale hepatitis B door aantonen van anti HBc antilichamen met niet isotopenmethode (Maximum 1) (Cumulregel 234, 328) 24 InSE Bloed 250
551493 551504 Opsporen van antilichamen tegen Varicella-zoster virus (Maximum 1) (Cumulregel 328) 24 InSE Bloed 200
551515 551526 Serologische test met het oog op de diagnose van mononucleose (Maximum 1) (Cumulregel 328) 24 InSE Bloed 100
551530 551541 Opsporen van IgG antilichamen tegen Epstein-Barr virus (Maximum 1) (Cumulregel 328) 24 InSE Bloed 250
551552 551563 Opsporen van IgM antilichamen tegen Epstein-Barr virus (Maximum 1) (Cumulregel 328) 24 InSE Bloed 300
551574 551585 Opsporen van IgG antilichamen tegen bofvirus (Maximum 1) (Cumulregel 328) 24 InSE Bloed 250
551596 551600 Opsporen van IgG antilichamen tegen rubella bij vrouwen (Maximum 1) (Cumulregel 328) 24 InSE Bloed 250
551611 551622 Opsporen van IgM antilichamen tegen rubellavirus (Maximum 1) (Cumulregel 328) 24 InSE Bloed 300
551655 551666 Bepaling van antistoffen tegen virussen, andere dan die waarvoor een specifiek nomenclatuurnummer voorzien is, per test (Maximum 8)(Cumulregel 328) 24 InSE Bloed 250
551736 551740 Opzoeken van HIV - antilichamen (Maximum 1) (Cumulregel 328) 24 InSE Bloed 250
551751 551762 Opsporen van IgG antilichamen tegen Toxoplasma gondiï (Maximum 1) (Cumulregel 329) (Diagnoseregel 121) 24 InSE Bloed 250
551773 551784 Opsporen van specifieke IgM antilichamen tegen Toxoplasma gondiï (Maximum 1) (Cumulregel 329) (Diagnoseregel 121) 24 InSE Bloed 300
551795 551806 Opsporen van antilichamen tegen dierlijke parasieten (Maximum 1) (Cumulregel 329) 24 InSE Bloed 250
551810 551821 Serodiagnose van een infectie door Helminthes, Hemoprotozoa of Leishmania (Maximum 5) (Cumulregel 329) 24 InSE Bloed 500
551832 551843 Diagnose van systemische cryptococcose door opsporen van cryptococcen-antigeen (Maximum 1) 24 InSE Bloed 400
551891 551902 Opsporen van IgM antilichamen tegen Mycoplasma pneumoniae (Maximum 1)(Cumulregel 327) 24 InSE Bloed 300
551913 551924 Opsporen van IgM antilichamen tegen bofvirus (Maximum 1)(Cumulregel 328) 24 InSE Bloed 300
551935 551946 Opsporen van IgG antilichamen tegen herpes simplex virus (Maximum 1)(Cumulregel 328)(Diagnoseregel 52) 24 InSE Bloed 250
551950 551961 Opsporen van IgM antilichamen tegen herpes simplex virus (Maximum 1)(Cumulregel 328)(Diagnoseregel 81) 24 InSE Bloed 300
551972 551983 Opzoeken van Chlamydia antilichamen (Maximum 3)(Cumulregel 327)(Diagnoseregel 74) 24 InSE Bloed 200
551994 552005 Opzoeken van Helicobacter pylori antilichamen (Maximum 1)(Diagnoseregel 76) 24 InSE Bloed 200
552016 552020 Opzoeken van infectieuze agentia met een immunologische techniek (Maximum 3)(Cumulregel 323) 24 InSE Diverse 250
552031 552042 Opsporen van Aspergillus antigenen (Maximum 1) (Diagnoseregel 102) 24 InSE Bloed 700
552053 552064 Opsporen van Aspergillus antigenen in broncho-alveolair lavagevocht (BAL) (Maximum 1) (Diagnoseregel 103) 24 InSE Diverse 700
552112 552123 Opsporen van de aviditeit van de IgG-antilichamen tegen Toxoplasma gondii (Maximum 1) (Diagnoseregel 127) 24 IH-NS - 750
552134 552145 Opsporen van IgM antilichamen tegen Borrelia (Maximum 1) (Diagnoseregel 79) 24 InSE Bloed 300
552156 552160 Opsporen van totale of specifieke IgG antilichamen tegen Borrelia in cerebrospinaal vocht (Maximum 1) 24 InSE Diverse 250
552171 552182 Opsporen van IgM antilichamen tegen Borrelia in cerebrospinaal vocht (Maximum 1) 24 InSE Diverse 300
552193 552204 Opsporen van IgG antilichamen tegen Borrelia, met een immunoblot test (Maximum 1) (Diagnoseregel 79) 24 InSE Bloed 1200
552215 552226 Opsporen van IgM antilichamen tegen Borrelia, met een immunoblot test (Maximum 1) (Diagnoseregel 79) 24 InSE Bloed 1200
552230 552241 Opsporen van IgG antilichamen tegen Borrelia in cerebrospinaal vocht, met een immunoblot test (Maximum 1) (Diagnoseregel 79) 24 InSE Diverse 1200
552252 552263 Opsporen van IgM antilichamen tegen Borrelia in cerebrospinaal vocht, met een immunoblot test (Maximum 1) (Diagnoseregel 79) 24 InSE Diverse 1200
552274 552285 Opsporen van specifieke IgM antilichamen tegen cytomegalovirus tijdens de zwangerschap (Maximum 1) (Cumulregel 328) (Diagnoseregel 120) 24 InSE Bloed 300
552296 552300 Opsporen van specifieke IgG antilichamen tegen cytomegalovirus tijdens de zwangerschap (Maximum 1) (Cumulregel 328) (Diagnoseregel 120) 24 InSE Bloed 250
552311 552322 Opzoeken van rotavirus bij een kind, jonger dan twee jaar (Maximum 1) 24 InSE Faeces 200
552333 552344 Opzoeken van adenovirus bij een kind, jonger dan twee jaar (Maximum 1) 24 InSE Faeces 200
552355 552366 Opzoeken van Helicobacter pylori antigenen (Maximum 1) (Diagnoseregels 76, 90) 24 InSE Faeces 1000
552370 552381 Opzoeken van Helicobacter pylori antigenen na behandeling (Maximum 1) (Diagnoseregel 91) 24 InSE Faeces 1000
552392 552403 Opsporen van specifieke IgG antilichamen tegen Toxoplasma gondii tijdens de zwangerschap (Maximum 1) (Cumulregel 329, 341) 24 InSE Bloed 250
552414 552425 Opsporen van specifieke IgM antilichamen tegen Toxoplasma Gondii tijdens de zwangerschap (Maximum 1) (Cumulregel 329, 341) 24 InSE Bloed 300
552716 552720 Diagnose van infectie door Treponema in bloed of cerebrospinaal vocht met een techniek waarbij een niet specifiek antigeen (type RPR of VDRL) wordt gebruikt (Maximum 1) (Cumulregel 326) 24 InSE Diverse 80
552731 552742 Diagnose van een infectie door Treponema in bloed of cerebrospinaal vocht met een techniek waarbij een specifiek antigeen wordt gebruikt (Maximum 1) (Cumulregel 326) 24 InSE Diverse 250
552790 552801 Opsporen van Pneumocystis cariniï met een immunologische techniek (Maximum 1) 24 InSE Diverse 450
553033 553044 Cytochemische of cyto-enzymologische onderzoekingen van een uitstrijkpreparaat van het bloed, met uitsluiting van de panoptische kleuringen (Maximum 3) 24 Hemat - 100
553055 553066 Cytologisch onderzoek en formule van een uitstrijkpreparaat van punctie van een hematopoïetisch orgaan (met verslag) (Maximum 1) 24 Hemat - 2000
553070 553081 Cytochemisch of cyto-enzymologisch onderzoek van een uitstrijkpreparaat van punktie van een hematopoïetisch orgaan, per onderzoek (Maximum 5) 24 Hemat - 100
553114 553125 Celkweek met het oog op het bepalen van colony forming units (Maximum 1) 24 Hemat - 700
553136 553140 Tellen van de foetale erythrocyten in het bloed van de moeder (Maximum 1) 24 Hemat - 200
553151 553162 Falciformatietest (Maximum 1) 24 Hemat - 50
553195 553206 Hemolysetest met sucrose (Maximum 1) 24 Hemat - 175
553210 553221 Meten van de plasmaviscositeit (Maximum 1) 24 Hemat - 70
553254 553265 Bepalen van de globulaire resistentie met hemolysecurve (minimum 10 punten) (Maximum 1) 24 Hemat - 175
553291 553302 Bepalen van anti-bèta2-glycoproteïne antistoffen (IgG of IgM) (Maximum 2) (Diagnoseregel 106) 24 Co-HeS - 700
553313 553324 Bepaling van anti Xa activiteit voor monitoring van een behandeling met anticoagulantia (Maximum 1) (Diagnoseregel 107) 24 Co-HeS - 1000
553335 553346 Onderscheid tussen IgG en IgM onregelmatige antistoffen tegen rode bloedcellen door middel van DTT behandeling (Maximum 1) (Diagnoseregel 108) 24 IH-NS - 1000
553350 553361 Identificatie van onregelmatige antistoffen tegen hoogfrequente antigenen van rode bloedcellen (Maximum 20) (Diagnoseregel 109) 24 IH-NS - 1000
553372 553383 Uitgebreide ABO bloedgroepbepaling na ABO discordante stamcellentransplantatie (Maximum 1) (Cumulregel 339) 24 IH-NS - 500
553394 553405 Opsporen van antistoffen tegen glomerulaire basale membraan (Maximum 1) (Diagnoseregel 110) 24 IH-NS - 450
553416 553420 Identificatie van antistoffen tegen neuronale intracellulaire antigenen, minimum 6 antigenen (Maximum 1) (Diagnoseregel 111) 24 IH-NS - 1500
553431 553442 Evaluatie van de specifieke antistofrespons tegen eiwitantigenen (Maximum 1) (Diagnoseregel 112) 24 IH-NS - 600
553453 553464 Doseren van factor H of factor I (Maximum 2) (Diagnoseregel 113) 24 IH-NS - 1200
553475 553486 Identificatie van een receptor, een membraan-, een cytoplasmatisch of een nucleair antigeen van hemopoïetische cellen, na stimulatie van de cellen door een antigeen, mitogeen of ligand, de eerste stimulatie (Maximum 1) (Cumulregel 340) (Diagnoseregel 114) 24 IH-NS - 2000
553490 553501 Identificatie van een receptor, een membraan-, een cytoplasmatisch of een nucleair antigeen van hemopoïetische cellen, na stimulatie van de cellen door een antigeen, mitogeen of ligand, de volgende stimulaties (Maximum 3) (Cumulregel 340) (Diagnoseregel 114) 24 IH-NS - 400
553512 553523 Doseren van cytokines na stimulatie van hemopoïetische cellen door een antigeen, mitogeen of ligand, de eerste stimulatie (Maximum 1) (Cumulregel 340) (Diagnoseregel 114) 24 IH-NS - 2000
553534 553545 Doseren van cytokines na stimulatie van hemopoïetische cellen door een antigeen, mitogeen of ligand, de volgende stimulaties (Maximum 3) (Cumulregel 340) (Diagnoseregel 114) 24 IH-NS - 400
553556 553560 Doseren van IL-10 (Maximum 1) (Diagnoseregel 115) 24 IH-NS - 700
553571 553582 Doseren van Fas Ligand (Maximum 1) (Diagnoseregel 115) 24 IH-NS - 700
553593 553604 Evaluatie van de alternatieve complementpathway (Maximum 1) (Diagnoseregel 116) 24 IH-NS - 700
554013 554024 Volledige studie van de thrombocytenaggregatie in aanwezigheid van verscheidene inductoren met continu registreren van aggregatiecurven, ten minste drie inductoren (Maximum 1) 24 Co-HeS - 1000
554035 554046 Opzoeken van een specifieke, verworven stollingsinhibitor (Maximum 1) (Diagnoseregel 17) 24 Co-HeS - 125
554050 554061 Identificeren en doseren van een verworven anti-coagulans (Maximum 1) (Diagnoseregel 31) 24 Co-HeS - 500
554072 554083 Opzoeken van een lupus anticoagulans (minimum twee testsystemen) (Maximum 1) (Diagnoseregel 106) 24 Co-HeS - 800
554094 554105 Doseren van de antitrombine activiteit, exclusief de semi-kwantitatieve of immunologische methoden (Maximum 1) (Diagnoseregel 20) 24 Co-HeS - 200
554116 554120 Immunologisch doseren van antitrombine (Maximum 1) (Diagnoseregel 20, 32) 24 Co-HeS - 125
554131 554142 Doseren van proteïne C (Maximum 1) (Diagnoseregel 20) 24 Co-HeS - 300
554153 554164 Doseren van proteïne S (Maximum 1) (Diagnoseregel 20) 24 Co-HeS - 300
554175 554186 Lysis van de euglobulinen (tijd van Von Kaulla) (Maximum 1) 24 Co-HeS - 150
554190 554201 Doseren van factor II (Maximum 1) (Diagnoseregel 18) 24 Co-HeS - 125
554234 554245 Doseren van factor VII (Maximum 1) (Diagnoseregel 18) 24 Co-HeS - 250
554256 554260 Doseren van factor VIII (coagulans) (Maximum 1) 24 Co-HeS - 300
554271 554282 Doseren van de von Willebrand factor (antigeen) (Maximum 1) 24 Co-HeS - 350
554293 554304 Doseren van de von Willebrand ristocetine co-factor aktiviteit (Maximum 1) 24 Co-HeS - 350
554315 554326 Doseren van factor IX (Maximum 1) 24 Co-HeS - 350
554330 554341 Doseren van factor XI (Maximum 1) (Diagnoseregel 19) 24 Co-HeS - 350
554352 554363 Doseren van factor XII (Maximum 1) (Diagnoseregel 19) 24 Co-HeS - 350
554374 554385 Doseren van factor XIII (Maximum 1) 24 Co-HeS - 350
554411 554422 Semi-kwantitatief opsporen van D-dimeren door middel van latex-testen of evenwaardige technieken (Maximum 1) (Cumulregel 106) (Diagnoseregel 83) 24 Co-HeS - 200
554433 554444 Bepalen van anti-cardiolipinen antistoffen (IgG of IgM) (Maximum 2) (Diagnoseregel 106) 24 Co-HeS - 200
554455 554466 Doseren van D-Dimeren (Maximum 1) (Cumulregel 106) (Diagnoseregel 83) 24 Co-HeS - 400
554470 554481 Doseren van plasminogeen (Maximum 1) (Diagnoseregel 20) 24 Co-HeS - 200
554492 554503 Meten van de residuele prothrombine van het serum (Maximum 1) 24 Co-HeS - 125
554536 554540 Reptilasetijd (Maximum 1) (Diagnoseregel 22) 24 Co-HeS - 100
554551 554562 Thrombinetijd (Maximum 1) 24 Co-HeS - 70
554573 554584 Tromboplastinetijd (prothrombinetijd), inclusief de eventuele berekening van fibrinogeen (Maximum 1) (Cumulregel 54) (Diagnoseregel 95) 24 Co-HeS - 80
554595 554606 Gedeeltelijke thromboplastinetijd (Maximum 1) (Cumulregel 107) 24 Co-HeS - 100
554610 554621 Doseren van fibrinogeen (Maximum 1) (Cumulregel 101) (Diagnoseregel 95) 24 Co-HeS - 80
554632 554643 Bloedingstijd volgens Ivy, gemodifieerd volgens een gestandaardiseerde techniek en met 2 scarificaties (Maximum 1) 24 Co-HeS - 350
554654 554665 Thromboplastinetijd (thrombotest, normotest, K-test of PPS-test) (Maximum 1)(Cumulregel 54) 24 Co-HeS - 80
554676 554680 Geactiveerde gedeeltelijke thromboplastinetijd (Maximum 1)(Cumulregel 107) 24 Co-HeS - 100
554691 554702 Opzoeken van geactiveerd proteïne C resistentie (Maximum 1)(Diagnoseregel 20) 24 Co-HeS - 400
554713 554724 Doseren van factor V (Maximum 1)(Diagnoseregel 18) 24 Co-HeS - 125
554735 554746 Doseren van factor X (Maximum 1)(Diagnoseregel 18) 24 Co-HeS - 250
554750 554761 Onderzoek van de globale plaatjesfunctie onder hoge schuifspanning met behulp van een specifiek toestel (Maximum 1) (Diagnoseregel 84) 24 Co-HeS - 500
554772 554783 Bepalen van andere erythrocyten antigenen dan ABO en RH. Per bepaald antigen (Maximum 16) (Diagnoseregel 33) 24 Co-HeS - 150
554794 554805 Absorptie en identificatie van antilichamen op de rode bloedcellen in geval van auto- of alloimmunisatie (Maximum 1) 24 Co-HeS - 3000
554816 554820 Bepalen van de thermische amplitude van koude agglutininen (Maximum 1) 24 Co-HeS - 200
555015 555026 Bepalen van de bloedgroepen ABO-RH1 (Maximum 1) 24 IH-NS - 150
555030 555041 Bepalen van het RH fenotype (antigenen RH2 (C), RH3 (E), RH4 (c), RH5 (e)) (Maximum 1) 24 IH-NS - 250
555052 555063 Opsporen van een zwak RH1 fenotype (Maximum 1) (Diagnoseregel 23) 24 IH-NS - 125
555111 555122 Compatibiliteitstest voor transfusie met tenminste een indirecte antiglobulinetest, per erythrocytenconcentraat (Cumulregel 108) 24 IH-NS - 200
555133 555144 Opzoeken van onregelmatige anti-erythrocyten antilichamen met behulp van minstens een antiglobuline test via indirecte methode op een panel bestaande uit gefenotypeerde rode bloedcellen met een minimum van 18 antigenen (Maximum 1) (Cumulregel 332) (Diagnoseregel 34) 24 IH-NS - 400
555155 555166 Opzoeken van onregelmatige anti-erythrocyten antilichamen met behulp van minstens een antiglobuline test via indirecte methode op een panel bestaande uit gefenotypeerde rode bloedcellen met een minimum van 18 antigenen bij een transfusiekandidaat, inclusief een ABO compatibiliteitstest op het geheel van de bestelde erytrocytenconcentraten (Maximum 1) (Cumulregel 108, 332) 24 IH-NS - 600
555170 555181 Titreren van onregelmatige anti-erythrocyten antilichamen in geval het opzoeken positief is, per antilichaam (Maximum 3) 24 IH-NS - 200
555192 555203 Identificeren van onregelmatige anti-erythrocyten antilichamen met behulp van minstens twee technieken (tenminste twintig antigenen) (Maximum 1) 24 IH-NS - 1000
555214 555225 Opzoeken van anti-erythrocyten antilichamen met een directe antiglobuline test met polyvalent antiglobuline serum (Maximum 1) 24 IH-NS - 150
555236 555240 Identificeren van het type anti-erythrocyten antilichamen, in geval van positieve directe antiglobulinetest met monospecifiek antiglobuline : per type antiglobuline (Maximum 4) 24 IH-NS - 125
555251 555262 Direct elueren en identificeren van anti-erythrocyten antilichamen gefixeerd op rode bloedcellen (Maximum 1) 24 IH-NS - 700
555295 555306 Opzoeken van koude agglutininen (Maximum 1) 24 IH-NS - 40
555310 555321 Identificeren en titreren van koude agglutininen op gefenotypeerde en gesensibiliseerde bloedlichaampjes in geval het opzoeken positief is (Maximum 1) 24 IH-NS - 200
555332 555343 Bepalen van de HLA-groepen A, B en C (ten minste 25 antigenen) bij een kandidaat voor een hematopoïetische stamceltransplantatie of voor massale transfusies van leucocyten of thrombocyten, verkregen door cellenseparator (Maximum 1) 24 IH-NS - 3000
555354 555365 Bepalen van de HLA-groepen DR en DQ bij een kandidaat voor een orgaantransplantatie, onafhankelijk van de gebruikte methode (Maximum 1) OPGEHEVEN 24 IH-NS - 4000
555376 555380 Bepalen van de HLA groepen DR en DQ bij een kandidaat voor een hematopoïetische stamceltransplantatie, onafhankelijk van de gebruikte methode (Maximum 1) 24 IH-NS - 4000
555391 555402 Bepalen van de HLA groepen DP bij een kandidaat voor een hematopoïetische stamceltransplantatie, in geval van meerdere identieke donors, onafhankelijk van de gebruikte methode (Maximum 1) 24 IH-NS - 4000
555413 555424 Bepalen van de HLA groepen A,B en C (ten minste 25 antigenen) van de donor of donors, ongeacht hun aantal, met het oog op een orgaantransplantatie (Maximum 1) OPGEHEVEN 24 IH-NS - 8000
555435 555446 Bepalen van de HLA groepen DR en DQ van de donor of donors, ongeacht hun aantal, met het oog op een orgaantransplantatie, onafhankelijk van de gebruikte methode (Maximum 1) OPGEHEVEN 24 IH-NS - 8000
555450 555461 Bepalen van HLA groep A,B en C (tenminste 25 antigenen) van de kandidaat donoren, familieleden eerste graad en broers en zussen van de patiënten die kandidaat zijn voor een hematopoïetische stamceltransplantatie of massale transfusies van leucocyten of thrombocyten, verkregen door cellenseparator (met uitsluiting van een buitenlandse donor). Per kandidaat donor (Maximum 1) 24 IH-NS - 3000
555472 555483 Bepaling, onafhankelijk van de gebruikte methode, van HLA groepen DR en DQ van de kandidaat donoren, familieleden eerste graad en broers of zussen van de patiënten die kandidaat zijn voor een hematopoïetische stamceltransplantatie (met uitsluiting van een buitenlandse donor). Per kandidaat donor (Maximum 1) 24 IH-NS - 3000
555494 555505 Bepaling van HLA groepen DP bij een kandidaat hematopoïetische stamceldonor, in geval van meerdere identieke donoren, onafhankelijk van de gebruikte methode (Maximum 1) 24 IH-NS - 4000
555516 555520 Leucocytaire compatibiliteitsproef die voorafgaat aan een hematopoïetische stamceltransplantatie (Maximum 1) 24 IH-NS - 1000
555531 555542 Compatibiliteitsproef die voorafgaat aan een, van één enkele donor afkomstige, massale transfusie van leucocyten of thrombocyten,indien een anti-HLA antilichaam bij de receptor werd ontdekt (Maximum 8) 24 IH-NS - 300
555553 555564 Opzoeken van anti-HLA antilichamen A, B en C (panel dat ten minste veertig antigenen omvat) bij een kandidaat voor een orgaantransplantatie of voor massale transfusies van leucocyten of trombocyten, verkregen door cellenseparator (Maximum 1) 24 IH-NS - 1000
555575 555586 Opzoeken van anti-HLA DR antilichamen bij een kandidaat voor een orgaantransplantatie of een stamceltransplantatie (Maximum 1) 24 IH-NS - 1000
555612 555623 Opzoeken van antithrombocyten antilichamen in het serum (indirecte test) (Maximum 1) 24 IH-NS - 350
555634 555645 Opzoeken van gefixeerde antithrombocyten antistoffen (directe test) (Maximum 1) 24 IH-NS - 350
555656 555660 Identificatie van specifieke antithrombocyten antilichamen, exclusief de HLA antilichamen (Maximum 1) (Diagnoseregel 24) 24 IH-NS - 1000
555671 555682 Opzoeken van anti-granulocyten antilichamen in het serum (Maximum 1) 24 IH-NS - 350
555693 555704 Percentage T lymfocyten, B lymfocyten, CD4 positieve T lymfocyten, CD8 positieve T lymfocyten of natural killer cellen (Maximum 5) 24 IH-NS - 200
555730 555741 Identificatie van een receptor of een membraan- of cytoplasma- of nucleair antigeen van hematopoïetische cellen, exclusief de antigenen van het HLA systeem. Het eerste antigeen (Maximum 1) (Diagnoseregel 43) 24 IH-NS - 500
555752 555763 Identificatie van een receptor-, een membraan-, een cytoplasma of een nucleair antigeen van hematopoïetische cellen, exclusief de antigenen van het HLA-systeem. De volgende, elk (Maximum 25)(Cumulregel 76)(Diagnoseregel 68) 24 IH-NS - 400
555774 555785 Lymfoblastische transformatietest met allergeen of mitogeen. (Maximum 4) 24 IH-NS - 400
555870 555881 Evaluatie van de oxidatieve burst (Maximum 1) (Diagnoseregel 118) 24 IH-NS - 800
555914 555925 Chemotactische activiteit van de leucocyten: reactiviteit van de leucocyten en activerend vermogen van het serum (Maximum 1) (Diagnoseregel 117) 24 IH-NS - 300
555936 555940 Bepaling van de ploïdie en/of van de celcyclus van kwaadaardige cellen in suspensie door de studie van de hoeveelheid DNA (Maximum 1) 24 IH-NS - 450
555951 555962 Opzoeken van antiweefselantilichamen door immunofluorescentie, per orgaan (maximum vier organen) (Maximum 4) 24 IH-NS - 300
555973 555984 Titreren van antiweefselantilichamen (Maximum 1) (Diagnoseregel 26) 24 IH-NS - 450
555995 556006 Opzoeken van antinucleaire of anticytoplasmatische antilichamen door immunofluorescentie (Maximum 1) 24 IH-NS - 200
556010 556021 Titreren van antinucleaire of anticytoplasmatische antilichamen (Maximum 1) (Diagnoseregel 27) 24 IH-NS - 300
556032 556043 Identificatie van tegen een specifiek nucleair of cytoplasmatisch antigeen gerichte antilichamen, per antigeen (Diagnoseregel 28) 24 IH-NS - 350
556054 556065 Identificeren van tegen een specifiek nucleair of cytoplasmatisch antigeen gerichte antilichamen met een immunoblot of immunodot techniek, ongeacht het aantal geïdentificeerde antigenen (Maximum 1) (Diagnoseregel 29) 24 IH-NS - 700
556076 556080 Doseren van anti-thyroglobuline antistoffen (Maximum 1) (Cumulregel 330) 24 IH-NS - 250
556091 556102 Doseren van anti-thyroperoxidase antistoffen (Maximum 1) (Cumulregel 330) 24 IH-NS - 250
556113 556124 Kwantitatieve bepaling van reumafacto (Maximum.1) 24 IH-NS - 100
556135 556146 Doseren van specifiek IgG tegen antigenen die extrinsieke allergische alveolitis veroorzaken of bij aspergilloseve (Maximum 4) 24 IH-NS - 500
556150 556161 Doseren van totaal hemolytisch complement (Maximum 1) 24 IH-NS - 250
556172 556183 Funktionele bepaling van de C1 esterase inhibitor (Maximum 1) 24 IH-NS - 250
556194 556205 Doseren van individuele complement factoren complément (Maximum 5) (Diagnoseregel 44) 24 IH-NS - 1000
556231 556242 Opzoeken van anti-gedeamineerd gliadine antistoffen, anti endomysium antistoffen of antistoffen tegen weefsel transglutaminase (Maximum 2) 24 IH-NS - 400
556253 556264 Doseren van IgE totaal (Maximum 1)(Cumulregel 46) 24 IH-NS - 250
556275 556286 Bepalen van specifieke IgE per antigeen (Maximum 6)(Cumulregel 47) 24 IH-NS - 250
556290 556301 Identificeren van anti-HLA antilichamen van Klasse I bij een kandidaat voor orgaantransplantatie (Maximum 1) (Diagnoseregel 53, 127) 24 IH-NS - 6000
556312 556323 Bepalen van bloedplaatjes-antigenen bij een patiënt met neonatale thrombocytopenische of posttransfusie purpura : per antigeen (Maximum 6) 24 IH-NS - 1000
556334 556345 Bepalen van bloedplaatjes-antigenen bij vader of moeder van een patiënt met neonatale thrombocytopenische purpura : per antigeen (Maximum 6) 24 IH-NS - 1000
556356 556360 Doseren van anti-intrinsic factor antilichamen (Maximum 1) (Cumulregel 63) 24 IH-NS - 450
556371 556382 Opzoeken van anti-neutrofielen-cytoplasma antilichamen (Maximum 1) 24 IH-NS - 300
556393 556404 Titreren van anti-neutrofielen - cytoplasma antilichamen (Maximum 1)(Diagnoseregel 64) 24 IH-NS - 400
556415 556426 Opzoeken van antispermatozoa antilichamen (indirecte test) (Maximum 1) 24 IH-NS - 250
556430 556441 Opzoeken van aan spermatozoa gebonden antilichamen (directe test) (Maximum 1) 24 IH-NS - 250
556452 556463 Aanvullende bepaling van HLA groepen DR en DQ (hoge resolutie) met een moleculair biologische techniek bij een kandidaat voor allogene niet-familiale hematopoïetische stamceltransplantatie in geval van compatibele donor met HLA groepen DR en DQ (lage resolutie) (Maximum 1) 24 IH-NS - 4000
556474 556485 Identificatie van een receptor, een membraan, een cytoplasma of een nucleair antigeen van hematopoïetische cellen, exclusief de antigenen van het HLA-systeem. De volgende, elk (Maximum 12)(Cumulregel 76)(Diagnoseregel 69) 24 IH-NS - 400
556496 556500 Kwantitatieve flowcytometrische bepaling van progenitorcellen (Maximum 1)(Cumulregel 76) 24 IH-NS - 500
556533 556544 Doseren van insuline antilichamen (Maximum 1) (Cumulregel 120) 24 IH-NS - 600
556555 556566 Opsporen van antistoffen tegen gecitrullineerde peptiden of eiwitten (Maximum 1) (Diagnoseregel 89) 24 IH-NS - 500
556570 556581 Opsporen van anti-PR3 of anti-MPO antilichamen (Maximum 2) (Diagnoseregel 64) 24 IH-NS - 350
556592 556603 Opzoeken van Fosfatidyl-inositol-glycaan gebonden membraanantigenen van erythrocyten of leukocyten met een immunologische methode (Maximum 2) (Diagnoseregel 88) 24 IH-NS - 500
556614 556625 Evaluatie van de specifieke antistofrespons tegen polysaccharide antigenen, per antigen (Maximum 3) (Diagnoseregel 85) 24 IH-NS - 600
556636 556640 Leucocytaire compatibiliteitsproef die voorafgaat aan een orgaantransplantatie (Maximum 1) (Diagnoseregel 127) 24 IH-NS - 6000
556651 556662 Opzoeken van anti-HLA cytotoxische antilichamen (bepalen van de immunoglobulineklasse of autoreactiviteit of HLA-specificiteit) (Maximum 1) (Diagnoseregel 53, 127) 24 IH-NS - 1600
556673 556684 Identificeren van anti-HLA antilichamen van klasse II bij een kandidaat voor een orgaantransplantatie (Maximum 1) (Diagnoseregel 53, 127) 24 IH-NS - 6000
559016 559020 Doseren van adrenocorticotroop hormoon (ACTH) (Maximum 1)(Cumulregel 83, 235, 322) 24 Ch-Ho Bloed 900
559031 559042 Doseren van groeihormoon (Maximum 1)(Cumulregel 84, 322) 24 Ch-Ho Bloed 400
559053 559064 Doseren van insulin-like growth factor I (IGF-I) (Maximum 1)(Cumulregel 85) 24 Ch-Ho Bloed 400
559075 559086 Doseren van antidiuretisch hormoon (ADH) (Maximum 1)(Cumulregel 86, 322) 24 Ch-Ho Bloed 800
559090 559101 Doseren van human Placental Lactogen (hPL) (Maximum 1) (Cumulregel 87, 322) 24 Ch-Ho Bloed 350
559112 559123 Doseren van gastrine (Maximum 1)(Cumulregel 88, 322) 24 Ch-Ho Bloed 450
559134 559145 Doseren van C-peptide (Maximum 1)(Cumulregel 89, 322) 24 Ch-Ho Bloed 400
559156 559160 Doseren van glucagon (Maximum 1)(Cumulregel 90, 322) 24 Ch-Ho Bloed 500
559171 559182 Doseren van vaso-actief intestinaal polypeptide (VIP) (Maximum 1)(cumulregel 91, 322) 24 Ch-Ho Bloed 400
559193 559204 Doseren van renine (Maximum 1)(Cumulregel 92, 235) 24 Ch-Ho Bloed 500
559215 559226 Doseren van angiotensine II (Maximum 1)(Cumulregel 93, 206, 235) 24 Ch-Ho Bloed 500
559230 559241 Doseren van thyroglobuline (Maximum 1)(Cumulregel 94) (Diagnoseregel 93) 24 Ch-Ho Bloed 300
559252 559263 Doseren van totaal triiodothyronine (T3) en van thyroxine bindend globuline (TBG) of van de saturatiecapaciteit van het thyroxine bindend globuline (TBG) (Maximum 1)(Cumulregel 218, 220) 24 Ch-Ho Bloed 200
559274 559285 Doseren van intact parathormoon (Maximum 1) (Cumulregel 117, 235) 24 Ch-Ho Bloed 400
559296 559300 Doseren van calcitonine (Maximum 1)(Cumulregel 118, 322) 24 Ch-Ho Bloed 600
559311 559322 Doseren van 25-hydroxy vitamine-D (Maximum 1)(Cumulregel 214) 24 Ch-Ho Bloed 400
559333 559344 Doseren van 1,25 dihydroxy vitamine D na chromatografie (Maximum 1)(Cumulregel 214) (Diagnoseregel 98) 24 Ch-Ho Bloed 1400
559355 559366 Doseren van oestron ( Maximum 1) (Cumulregel 95, 212, 322) 24 Ch-Ho Bloed 500
559370 559381 Doseren van transcortine (Maximum 1) (Cumulregel 96,210) 24 Ch-Ho Bloed 400
559392 559403 Doseren van vrij cortisol (Maximum 1)(Cumulregel 96, 210) 24 Ch-Ho Bloed 600
559414 559425 Doseren van 11-desoxycortisol (Maximum 1)(Cumulregel 97, 210, 322) 24 Ch-Ho Bloed 700
559436 559440 Doseren van 17-hydroxyprogesteron (Maximum 1)(Cumulregel 98, 210, 322) 24 Ch-Ho Bloed 500
559451 559462 Doseren van androstenedion (Maximum 1)(Cumulregel 99, 210, 322) 24 Ch-Ho Bloed 600
559473 559484 Doseren van dehydro-epiandrosteron sulfaat (DHEA-S) (Maximum 1)(Cumulregel 209, 210, 322) 24 Ch-Ho Bloed 400
559495 559506 Doseren van dehydro-epiandrosteron (DHEA) ( Maximum 1 ) (Cumulregel 209,210,322) 24 Ch-Ho Bloed 500
559510 559521 Doseren van aldosteron (Maximum 1)(Cumulregel 121, 210, 322) 24 Ch-Ho Bloed 600
559532 559543 Doseren van 11-desoxycorticosteron (Maximum 1)(Cumulregel 122, 210, 322) 24 Ch-Ho Bloed 700
559554 559565 Doseren van dihydrotestosteron (Maximum 1)(Cumulregel 45) 24 Ch-Ho Bloed 700
559576 559580 Doseren van androstanediol (Maximum 1) (Cumulregel 45) 24 Ch-Ho Bloed 700
559591 559602 Doseren van androstanediolglucuronide (Maximum 1)(Cumulregel 45) 24 Ch-Ho Bloed 700
559613 559624 Doseren van testosteron (Maximum 1)(Cumulregel 110, 322) 24 Ch-Ho Bloed 450
559635 559646 Doseren van vrij testosteron (Maximum 1)(Cumulregel 111, 211, 322) 24 Ch-Ho Bloed 600
559650 559661 Doseren van sex hormoon-bindend globuline (SHBG) (Maximum 1)(Cumul 112, 211, 322) 24 Ch-Ho Bloed 400
587930 587941 Doseren van cystatine C (Maximum 1) (Cumulregel 343) (Diagnoseregel 125) 24 CHEM Bloed 800
587952 587963 Doseren van jodium in het serum of het plasma (Maximum 1) (Diagnoseregel 126) 24 CHEM Bloed 1400